E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2011 - Volume 21 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ORIGINAL RESEARCH
2528 Viewed3264 Downloaded

Comparison of Embryo Transfer Results of Day 4 and Day 5 and Effectiveness of the Number of Embryo Transfer
4. Gün ve 5. Gün Embriyo Transferi Sonuçlarının Karşılaştırması ile Transfer Edilen Embriyo Sayısı Etkinliği

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2011;21(2):77-82

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Eve bebek götürme oranını artırmak her in vitro fertilizasyon (IVF) merkezinin birincil hedefidir. Yardımlı üreme teknikleri (YÜT) uygulamalarında amaç; gebelik elde edilmesinden sağlıklı bebek doğumuna ve bugün varılan noktada da tek sağlıklı bebek doğumuna gitmiştir. Çünkü YÜT uygulamalarında başarıyı oluşturan oranda en önemli payda "sağlıklı tek doğumdur". Tek sağlıklı bebek elde etmek için elbette ki en önemli şart YÜT sikluslarında embriyo transfer sayısını azaltmaktır. Bunun için bazı politikalar geliştirilmiştir. Bu politikalardan biri 3. gün embriyolarının seçiminde kesin kıstasların kullanılması, diğeri ise embriyo kültürüne devam ederek blastosist transferi yapılmasıdır. Bu çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Üreme Sağlığı Merkezinde uygulanan embriyo transfer günü bilgilerinin karşılaştırması yapılarak uzayan embriyo kültür süresinin gebelik oranları üzerine etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra embriyo transfer sayısı bilgileri de karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: ESOGÜ Tıp Fakültesi Üreme Sağlığı Merkezimizde Ocak 2009-Aralık 2009 tarihleri arasında ovülasyon indüksiyonu uygulanan 160 hastanın tedavisi sonlandırılabilen 125 hastasına ait embriyo transfer günü bilgileri karşılaştırılmıştır. Bulgular: Dördüncü gün yapılan embriyo transferlerinin diğer günlere göre gebelik oranları açısından anlamlı şekilde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Buna ek olarak transfer edilen embriyo sayısı incelendiğinde 1 embriyo transferinin 2 ve 3 embriyo transfer sayısına göre gebelik elde edilmesi açısından anlamlı şekilde daha düşük sonuçlara neden olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: İkinci günkü kontrollerinde en az 4 adet grade 1 embriyosu gelişmiş hastalarda 4. gün transferi 5. gün transferine göre bir alternatif olarak düşünülebilir. Üç embriyo transferinin yerini alacak şekilde çoğul gebelikleri de önlemek adına alınacak bir önlem olarak gebelik oranlarını da düşürmeden hastalara yapılacak iki embriyo transferi daha uygun görünmektedir.
ABSTRACT
Objective: Increasing 'take home baby rate' is the primary goal of every in vitro fertilisation (IVF) center. The aim of changed from having pregnancy and birth of a healthy infant to birth of a healthy singleton. The most important denominator is birth of a healthy singleton. The most important factor for the birth of a healthy singleton is to reduce the number of embryo transferred in ART cyles. Some policies have been developed for this aim. One of these policies is certain criteria used in selection Day 3 of embryos. The other factor is blastocyst transfer during embryo culture. The aim of this study was to determine the effect on pregnancy rates of prolonged embryo culture period in comparison with embryo transfer day in Eskisehir Osmangazi University (ESOGU) Reproductive Health Center. Besides the number of transfer embryo is compared. Material and Methods: The study was conducted between January-December 2009 in ESOGU Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Reproductive Health Center. 160 patients underwent ovulation induction. Day of embryo transfer was compared 125 patients that can be treatment. Results: Day 4 embryo transfer was significantly higher than the other days for pregnancy rates. One embryo transfer was significantly lower than two and three embryo transfers for pregnancy. Conclusion: The day 4 transfer could be considered as an alternative to day 5 transfer in patients who have at least 4 grade 1 embryo on control day 2. transfer of two embryos instead of three seems more appropriate with the aim of prevention of multiple pregnancies without reducing pregnancy rate.