E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
4704 Viewed19629 Downloaded

Abnormal Uterine Bleedings
Anormal Uterin Kanamalar

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(3):298-302

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Alışılmış olan menses paterninden herhangi bir sapma anormal uterin kanama olarak kabul edilmektedir, nedenleri organik ve endokrinolojik olabilir. Anormal uterin kanamaların değerlendirilmesinde yaş ve ovulasyonun olup olmadığının belirlenmesi iki önemli kriterdir. Transvajinal ultrasonografi, endometriyal biyopsi ve histeroskopi tanıda yardımcı olan tekniklerdir. Oral kontraseptifler, prostaglandin sentez inhibitörleri, GnRH analogları ve RU486 günümüzdeki medikal tedavi yöntemleridir. Cerrahi tedavi yöntemlerinden endometriyal ablazyonun histerektomiye bir alternatif olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bu tedavilerin uygun seçimi histerektomi sayısını da azaltacaktır
ABSTRACT
Any deviation from the menstrual bleeding pattern patient used to is accepted as abnormal uterine bleeding, which may be due to either organic or endocrinologic reasons. Age and determination of whether ovulation is present or not are the two most important criteria in the evaluation of this problem. Transvaginal ultrasonography, endometrial biopsy and hysteroscopy are the aiding techniques. Oral contraceptives, prostaglandine synthesis inhibitors, GnRH analagues, and RU486 are among the current medical treatment choices. Whenever the medical therapy fails, endometrial ablasion and hysterectomy are the surgical treatment options. Appropriate assesment and medical treatment will eventually decrease the number of hysterectomies in cases of abnormal uterine bleeding.