E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1991 - Volume 1 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1607 Viewed758 Downloaded

Acute Myometritis And Chorioamnionitis During Cesarean Section And The Role Of Prophylactic Antibiotic
Sezeryan Sectio Sırasında Akut Korioamnionit ve Myometrit İnsidansı ve Profilaktik Antibiyotiğin Rolü

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1991;1(1):40-3

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Bu araştırmayla, sezaryen yapılan olgularda histolojik myometrit ve korioamnionit oranı ve bu bulguların postoperatif ve yenidoğan enfeksiyonuyla ilişkisi araştırıldı. Olgular; su kesesi 6 saatten önce açılıp profilaktik antibiyotik kullananlar, antibiyotik kullanmayanlar ve su kesesi açılmadan operasyona alınanlar olmak üzere 3 gruba ayrıldılar. Histolojik korioamnionit gruplarda sırasıyla %75, %65 ve %45 ve myometrit sırasıyla %45, %40 ve %10 oranında görüldü. Profilaktik antibiyotik kullanımı korioamnionit ve myometrit görülme sıklığını etkilemedi. Travay çeken gebelerde myometrit ve korioamnionit görülme olasılığının arttığı saptandı. Klinik enfeksiyonla histolojik inflamatuar cevap arasında bir bağlantı saptanmadı.
ABSTRACT
The incidence of myometritis and chorioamnionitis were investigated in the patients undergoing ceasarean section. The patients were divided into 3 groups; 1) Patients with rupture of the membranes more than 6 hours and receiving prophylactic antibiotics, 2) Patients with rupture of the membranes more than 6 hours but did not receive prophylactic antibiotics, 3) Patients with intact membranes. Histologic evidences of chorioamnionitis were found in 75%, 65% and 45%, respectively. Histologic evidences of myometritis were found in 45%, 40% and 10%, respectively. The women who were in labor had significantly higher incidence of chorioamnionitis and myometritis. Prophylactic antibiotics did not influence the incidence of chorioamnionitis and myometritis.