E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2007 - Volume 17 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1387 Viewed441 Downloaded

Adult-Onset Still's Disease Diagnosed During Pregnancy: Case Report
Gebelikte Tanı Alan Yetişkin Tip Still Hastalığı

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2007;17(6):476-80

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Adult-onset rheumatoid arthritis diagnosed during pregnancy is very rare. Because it resembles several infectious, malignant and other rheumatological disorders, its diagnosis and treatment are often delayed. High-spiking fever with long duration during the organogenesis period exposes fetus to the well-known teratogen. A 28-year-old-woman with fever, eruptions, myalgia, arthralgia and fatigue applied at 6 weeks' gestation in her first pregnancy. After the challenging evaluation, she was diagnosed to have adult-onset Still's disease triggered by infectious mononucleosis. She was admitted on corticosteroid therapy that resulted in the remission of symptoms and a healthy live-born infant. Adult-onset Still's disease must be considered during the evaluation of the fever of unknown origin. The association between disease and pregnancy had not been described, however, in the present report we wanted to emphasize the teratogenity of maternal hyperthermia, which is the main symptom of the disease.
ÖZET
Gebelikte tanı alan yetişkin başlangıçlı romatoid artrit çok nadirdir. Enfeksiyonları, malign hastalıkları ve diğer romatolojik hastalıkları taklit edebildiğinden tanı ve tedavide gecikilebilir. Organogenez sırasında ortaya çıkan uzun süreli yüksek ateş ise fetus için teratojendir. 28 yaşındaki kadın hasta ilk gebeliğinin 6. haftasında ateş, döküntüler, miyalji, artralji ve yorgunluk şikayetleriyle başvurdu. Yoğun araştırmalar sonucu hastaya enfeksiyöz mononükleozun tetiklediği yetişkin tip Still hastalığı tanısı kondu. Hastaya steroid tedavisi başlandıktan sonra semptomlar geriledi ve sağlıklı bir yenidoğan dünyaya getirdi. Sebebi bilinmeyen ateş etiyolojisinde yetişkin başlangıçlı Still hastalığı akılda tutulmalıdır. Hastalıkla gebelik ara-sındaki ilişki bugüne kadar tanımlanmamış olsa da biz bu yazıda hastalığın ana semptomu olan yüksek ateşin teratojen etkisini vurgulamak istedik.