E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2291 Viewed990 Downloaded

An Investigation On The Predictive Value Of Presence Of PNL In The Gastric Aspirate Of Newborns With Prom As An Indicator Of Risk Of Neonatal Sepsis
Erken Membran Rüptürü Olgularında Neonatal Sepsis Açısından Riskli Grubun Saptanmasında, Mide Aspirasyon Sıvısında PNL Miktar Tayininin Önemi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(1):32-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Erken membran rüptürü (EMR) olgularında neonatal sespis açısından, riskli grubun saptanmasında, mide aspirasyon sıvısında polimorfonükleer lokosit (PNL) miktar tayinin önemini araştırmak. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Ankara Hastanesi Kadın Doğum Kliniği. Materyel ve Metod: Kliniğimizde 39 EMR'lü anneden bebek ve kontrol grubu olarak 31 intakt membranlı anneden doğan bebek çalışmaya alındı. Yenidoğanların beyaz küre sayısı ve periferik yayma değerlendirmeleri ile total nötrofil sayısı tespiti yapıldı. Ayrıca doğumdan sonraki ilk 6 saat içinde beslenme öncesi mide aspirasyon sıvısı alınarak, içinde polimorfonükleer (PNL) hücre mevcudiyeti araştırıldı. Bulgular: EMR olgularında, yenidoğan mutlak nötrofil sayısı ve beyaz küre değerlerinin, neonatal sepsis açısından riskli grubun saptanmasında anlamlı olmadıkları, buna karşılık yenidoğan mide aspirasyon sıvısında PNL saptanmasının, infeksiyon riskini belirlemede önemli bir kriter olduğu gözlendi. Sonuç: EMR'lü annelerden doğan bebeklerin mide aspirasyon sıvısında PNL görülmesi, yenidoğanın infeksiyon riski taşıdığını gösteren önemli bir parametre olarak gözlenmiştir.
ABSTRACT
Objective: To investigate the predictive value of PNL presence in the gastric aspirates of newborns with premature rupture of membranes from the point of neonatal sepsis. Institution: Ankara State Hospital Obstetrics and Gynecology Clinic. Material and Methods: In our clinic 39 newborns bront to mothers with premature rupture of membranes and 31 newborns born to mothers without premature rupture of membranes were taken into the study. Leukocyte counts and peripheral blood smears were taken to calculate total neutrophil number. Before first feeding gastric aspiration was performed to look for PNL in the gastric fluid. Findings: Leucocyte and neutrophil counts were not good predictors of neonatal sepsis in the newborn with PROM. But presence of PNL in the gastric aspirate was an important predictor. Results: Presence of PNL in gastric aspirate of newborns born to mothers with PROM is a good parameter indicating risk of neonatal sepsis.