E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
3692 Viewed1018 Downloaded

Arthrogryposis Multiplex Congenita
Arthrogryposis Multiplex Kongenita (Olgu Sunumu)

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(3):140-2

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Fetal dönemde başlayan hareket azlığı, bir veya daha fazla eklemde kontraktür ile karakterize, sebebi bilinmeyen, doğumsal bir hastalık olan Arthrogryposis Multiplex Kongenitalı (AMC) olgunun sunumu. Çalışmanın Yapıldığı Yer: SB Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği. Bulgular: Yüzde orta hatta hemangioma, multipl fleksiyon kontraktürü, bilateral doğuştan kalça çıkığı (DKÇ), clubfood. Sonuç: Antenatal tanının konulup, doğumdan hemen sonra Ortopedi ve Fizik Tedavi-Rehabilitasyon Kliniğinin desteğiyle deformitelerin maksimum düzeltilmesinin yönlendirilmesi.
ABSTRACT
Objective: To present a case with arthrogryposis multiplex congenita which is a congenital disease, characterized with contractures in one or multiple joints. Institution: Ministry of health, Ankara Hospital, Department of pediatrics. Findings: The patient had hemangioma in her face, multiple flexion contractures in extremities, congenital hip luxation and clubfood. Results: The diagnosis was made in the antenatal period and the deformities were managed to improve by physiotherapy