E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1993 - Volume 3 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
930 Viewed446 Downloaded

A Case Of Pelvic Actinomycosis
Bir Pelvik Aktinomikozis Vakası

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1993;3(4):328-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Pelvik veya abdominal aktinomikozis, rahim içi araçla (RİA) birlikte sık görülen, pek çok hastalığı taklit edebilen ve değişik klinik bulgular verebilen, nadir bir hastalıktır. Tüm bu nedenlerle bu hastalığın tanısı güç konulabilmektedir. Biz de pelvik aktinomikozis saptadığımız ve rahim için aracı olan vakamızda başlangıçta genital kitle düşündüğümüz için tanı koymakta sıkıntı çektik.
ABSTRACT
Pelvic or abdominal actinomycosis is a rare disease which is frequently associated with intrauterin device (IUD), mimics many diseases and may cause various clinical manifestations. For all these reasons, it is difficult to diagnose the disease. We also had trouble in diagnosing our case with intrauterine device and pelvic actinomycosis. Our initial diagnosis was pelvic mass.