E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2550 Viewed13477 Downloaded

First And Second Trimester Pregnancy Terminations
Birinci ve İkinci Trimesterde Gebelik Sonlandırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(2):71-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Legal abortus (gebelik sonlandırılması) günümüzde dünyada en sık uygulanan cerrahi işlemlerden biridir. Bazı ülkelerde illegal olan abortus, bazı ülkelerde de gebelik haftasına göre sınırlandırılmıştır. Abortusun kanunen yasak olduğu ülkelerde abortusa bağlı komplikasyon ve mortalité yüksek oranda görülmektedir. VV.H.O nun araştırmalarına göre abortus ve buna bağlı komplikasyonlardan dolayı yılda 200.000 kadın hayatını kaybetmekte bunun da %99 u gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır. (1)
ABSTRACT
Legal abortus (gebelik sonlandırılması) günümüzde dünyada en sık uygulanan cerrahi işlemlerden biridir. Bazı ülkelerde illegal olan abortus, bazı ülkelerde de gebelik haftasına göre sınırlandırılmıştır. Abortusun kanunen yasak olduğu ülkelerde abortusa bağlı komplikasyon ve mortalité yüksek oranda görülmektedir. VV.H.O nun araştırmalarına göre abortus ve buna bağlı komplikasyonlardan dolayı yılda 200.000 kadın hayatını kaybetmekte bunun da %99 u gelişmekte olan ülkelerde olmaktadır. (1)