E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2333 Viewed3990 Downloaded

New Approaches In Sexually Transmitted Diseases (STDs): Review
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarda Güncel Yaklaşımlar (CYBH): Derleme

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(1):1-14

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Aslında "yakın temasla bulaşan hastalıklar" diye adlandırılması belki de daha doğru olan bu grup hastalık listesi giderek artmaktadır. En son olarak bu listeye hepatit ve HIV enfeksiyonları da dahil olmuştur. Cinsel temas, bulaşmanın en kolay olduğu yollardan biridir. Yakın vücut teması, öpüşme, oral ve anal ilişki de bulaşma yollarını oluşturabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların (CYBH) çoğu biyolojik cinsel ilişki ile bulaşmakta ve kadınlar bundan daha fazla etkilenmektedirler. Cinsel ilişkideki sıvı dinamikleri, cinsel yolla bulaşan hastalıkların çoğunun başlangıçta asemptomatik olması, bireylerin özellikle ülkemizde sağlık hizmetlerine ulaşmasındaki güçlükler, kadınların hastalığın PID, infertilite, ektopik gebelik, kronik pelvik ağrı ve servikal kanser gibi uzun dönem sekel ve sonuçlarından daha ağır etkilenmelerine yol açmaktadır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda kabul edilen temel kurallardan biri de Human immunodeficiency virus (HIV) ile aralarındaki "epidemiyolojik sinerji" dir. Cinsel yolla bulaşan başka bir hastalığı olan kişilerde AİDS gelişme olasılığının daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle cinsel yolla bulaşan hastalıklar tespit edildiğinde HIV mutlaka akla gelmeli ve araştırılmalıdır. Bu sunumda cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı metotları, tarama endikasyonları ve tedavi yaklaşımları gözden geçirilmiş, semptom ve fizik muayene özelliklerinden de bahsedilmiştir
ABSTRACT
This group of disease which is better to be defined as the diseases which spread by close contacts is growing in content day by day. HIV infections and viral hepatitis are the latest infections which are investigated and categorized in this group of disease. Sexual intercourse, which is the closest type of contact, is the easiest way for STDs spread. Close body contact, kissing, oral and anal sex are all the possible ways for the transmission. In Molluscum contagiosum coitus is not necessary for transmission; close body contact is enough. Nearly all of the STDs are spread by sexual intercourse and women are effected more than men. Secretion dynamics during intercourse, long asymptomatic periods that are seen in STDs; difficulties in reaching public health services, unfortunately causes women (Turkish) to live long term sequelas of STDs, like PID, infertility, chronic pelvic pain and cervical cancer more common and harder. Today, another accepted reality is the epidemiologic synergy between HIV infections and STDs. They potentialize each other. Therefore, if a STDs is diagnosed, HIV must be remembered and investigated. In this presentation, diagnostic methods, screening indications, therapeutic interventions and symptoms of STDs are reviewed.