E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1991 - Volume 1 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
966 Viewed1682 Downloaded

Comparison Of Oral Versus Vaginal Only Once Treatments In Vaginal Candidiasis
Vaginal Kandidiaziste Oral ve Vaginal Tek Doz Uygulamalarının Karşılaştırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1991;1(1):23-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Klinik ve mikroskopik olarak vajinal kandidiazis saptanan 66 olgu çalışma grubuna alınmıştır. Rastgele gruplandırılan olgulardan birinci gruba (n:37) tek dozda 600 mg izokonazol nitrat vajinal olarak uygulanmıştır. İkinci gruba (n:29) ise tek dozda 150 mg flukonazol oral olarak verilmiştir. İzokonazol nitrat verilen grupta tedavi sonrası birinci hafta ve birinci ay sonunda yapılan mikroskopik kontrollerde sırasıyla %81.1 ve %78.4 olarak kandidiaların eradike edildiği izlenmiştir. Flukonazol grubunda ise aynı değerler her iki incelemede %86.3 olarak tespit edilmiştir. İzokonazol nitrat, trichomonas vaginalisin birlikte bulunduğu miks enfeksiyonlarda etkili bulunurken, flukonazol ek tedaviye ihtiyaç göstermeden vulvitisli olgularda etkili bulunmuştur.
ABSTRACT
66 cases who were diagnosed to have vaginal candidiasis by clinical and microscopic investigations were taken into the study group. Cases were randomly grouped and 600 mg isoconazole nitrate was given vaginally as only once treatment to the cases in the first group (n:37). 150 mg fluconazole was given peroral once treatment to the cases in the second group (n:29). In the first group the microscopic investigations which were done a week and a month after the treatment showed that candidasis was disappeared in 81.1% and 78.4% of the same in both investigations. Isoconazole nitrate was effective against the mix infections with trichomonas vaginalis while fluconazole was effective against vulvitis without any additional therapy.