E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1991 - Volume 1 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
917 Viewed347 Downloaded

Comparison Of Prolactin And Cortisol Levels In Maternal Blood And Umblical Arterial Blood In Vaginal And Cesarean Deliveries
Vajinal ve Sezaryen ile Olan Doğumlarda Maternal Kan ve Umblikal Arter Kanında Prolaktin ve Kortizol Düzeylerinin Karşılaştırılması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1991;1(1):44-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Bu prospektif klinik çalışma, maternal ve fetal yönden herhangi bir komplikasyonu olmayan, elektif indüksiyon ile vajinal doğum yapan 20 olgu; doğum eylemi denenmeden sezaryen ile doğum yapan 21 olgu olmak üzere, seçilmiş toplam 41 olgu üzerinde yapıldı. Çalışmaya alınan tüm olgular gebelik yaşı 40 hafta olanlar arasından seçildi. Vajinal doğumlarda doğumun 2. devresinin hemen sonunda, sezaryen ile doğumlarda ise çocuk çıkartıldıktan hemen sonra alınan maternal venöz ve umblikal arter kanında kortizol ve prolaktin değerleri ölçüldü. Vajinal doğumlarda maternal ve umblikal kan ortalama kortizol düzeyleri sezaryen ile olan doğumlardakinden önemli olarak daha yüksek bulundu (p<0.05). İki grubun maternal ve umblikal kan ortalama prolaktin düzeyleri arasında ise önemli farklılık bulunmadı (p>0.05). Gebelik esnasında hem maternal hem de feta kortizolün strese karşı prolaktinden daha duyarlı olduğu, maternal prolaktinde olduğu gibi fetal prolaktinin de gebelik esnasında strese karşı önemli bir cevap vermediği, vajinal doğumların sezaryen ile olan doğumlara göre daha fazla maternal ve fetal stres oluşturduğu sonucuna varıldı.
ABSTRACT
This prospective clinical study was made on total 41 cases, 20 of which had vaginal deliveries by elective induction without any maternal and fetal complications; 21 of which had deliveries by cesarean without trying labor. All the cases taken to this study were chosen among those whose gestational age was 40 weeks. Their cortisol and prolactin values in the maternal venouse and umblical arterial blood taken at the end of 2. stage of the vaginal deliveries, and just after the baby is taken out in deliveries by cesarean, were measured. Average cortisol levels in maternal blood and umblical blood in the vaginal deliveries were found higher than those in deliveries by cesarean. No difference was found between the average prolactin levels of maternal and umblical blood of two groups. During pregnancy that both maternal and fetal cortisol were found more sensitive than prolactin against stress; that as seen in the maternal prolactin, fetal prolactin didn't give a significant response to stres; that vaginal deliveries were found to lead to more maternal and fetal stres than the deliveries by cesarean.