E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
2490 Viewed809 Downloaded

Complete Mol Hydatidiform in Identic One of Twins: Report of Five Cases
İkiz Eşinde Komplet Mol Hidatidiform: Beş Olgu Sunumu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(3):181-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Canlı bir fetüsle mol hidatidiformun birlikte bulunması nadir görülmektedir. İkiz eşinde komplet mol hidatidiform bulunan gebeliklerin yönetimi kompleks ve halen üzerinde tartışmalar olan bir konudur. Bu makalede, 2002 ile 2007 yılları arasında kliniğimizde ikiz eşinde komplet mol hidatidiform tanısı alan 5 olgu değerlendirildi. Üç olguda gebelik sonlandırılırken bir olgu sezaryen ile doğum yaptı. Bir olgu ise serebral emboli nedeniyle kaybedildi. İkiz eşinde komplet mol hidatidiform bulunan gebeler, maternal ve fetal komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmelidir. Aile gebeliğin devamını istiyorsa, takipleri perinatoloji ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan merkezlerde yapılmalıdır.
ABSTRACT
Hydatidiform mole with co-existing live fetus is a rare entity. The management of a twin pregnancy combining a normal pregnancy with a normal fetus and a complete hydatidiform mole remains complex and controversial due to conflicting data from different parts of the world. In this article, five pairs of diagnosed a twin pregnancy with a complet mole hydatidiform prenatally during 2002-2007 were evaluated. In three cases, pregnancy have been terminated and one case have been delivered by cesarean section. One case have been ex due to cerebral embolism. Women should be counselled about the maternal and fetal complications, and if continuation of the pregnancy is desired careful monitoring by a perinatal team with experience in high-risk obstetrics and access to neonatal care is required.