E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1629 Viewed791 Downloaded

Conservative Management of Twin Reversed Arterial Perfusion Sequence (TRAP): Case Report
"Twin Reversed Arterial Perfusion (TRAP)" Sekansında Konservatif Yaklaşım

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(3):203-6

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Twin reversed arterial perfusion (TRAP) sequence is a rare but severe complication of monochorionic multiple pregnancies. Perinatal mortality for the pump twin is around 35-50%. A woman aged 32, gravida 2, para 1 was referred for twin pregnancy and in utero fetal demise of co-twin at 28 weeks of gestation. Sonography demonstrated TRAP sequence. Cord occlusion was not performed since it had a higher mortality rate than an appropriately grown fetus delivered at 28 weeks of gestation. She delivered a healthy 2000 g female infant at 31+2 gestational week by cesarean section for footling presentation during preterm labor. The acardiac acephalus twin was 1400 g. Pump twin had an uneventful postnatal course. In the absence of poor prognostic factors, pump twins can be managed conservatively if mortality rate due to procedure exceeds perinatal mortality for that particular gestational age.
ÖZET
İkiz ters dönmüş arteryal perfüzyon (TRAP) sekansı monokoryonik çoğul gebeliklerin nadir ama ağır bir komplikasyonudur. Perinatal mortalite %35-50 arasında verilmektedir. Otuziki yaşında gravid 2 para 1 olan ve 28 haftalık ikiz gebeliği bulunan bir kadın, ikiz eşinin intrauterin ölümü nedeniyle kliniğimizde değerlendirilerek sonografide TRAP sekansı saptandı. Kord oklüzyonu nedeniyle perinatal mortalite oranı 28 haftada doğan normal bir fetusunkinden fazla olacağından, bu işlem yapılmayan hasta yakın takibe alındı. 31+2 gestasyonel haftada ayak gelişi ile preterm doğum nedeniyle sezaryen yapılan hastaya 2000 g sağlıklı bir kız bebek doğurtuldu. Akardiyak ikiz 1400 gramdı ve pompa olan fetusta postnatal dönemde bir özellik saptanmadı. Kötü prognostik faktörlerin yokluğunda, eğer prosedüre bağlı perinatal mortalite o gestasyonel hafta için olandan fazla ise tedavide konservatif kalınabilir.