E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2372 Viewed759 Downloaded

Delayed Delivery Of The Remaining Fetus In Second Trimester Multifetal Gestations
İkinci Trimester Multifetal Gebeliklerde Kalan Fetusun Doğumunun Geciktirilmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(3):236-9

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: İkinci trimesterde birinci fetusun preterm doğumunun gerçekleştiği multifetal gestasyonlarda kalan fetusun doğumunun geciktirilmesi.Çalışmanın Yapıldığı Yer: SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi.Materyel ve Metod: İlk fetusun ikinci trimesterde preterm doğumunun gerçekleştiği dört multifetal gestasyon olgusunda kalan fetusun doğumu geciktirilmeye çalışıldı. Olgulara IV tokoliz, antibiyotik ve kortikosteroid uygulandı. İkinci fetusun doğum tarihi, iki fetusun doğumu arasındaki süre ve ikinci fetusa ait neonatal sonuçlar incelendi.Bulgular: İlk fetuslar gebeliğin 15-26. haftalarında doğarken kalan fetuslar gebeliğin 18-29. haftalarında doğdu. Toplam dokuz fetustan ilk doğan dördü immaturite nedeniyle ölürken kalan beş fetustan birisi (%20) yaşatılabildi. İkinci fetusun doğumu 4-50 gün arasında geciktirilebildi.Sonuç: İkinci trimesterde bir fetusun doğduğu multifetal gestasyonlarda kalan fetusun doğumunun geciktirilmesi ve canlı bir doğum elde edilmesi mümkündür.
ABSTRACT
Objective: Intentional delay of the birth of the remaining fetus in multifetal gestations after preterm delivery of the first fetus during the second trimester.Institution: SSK Ankara Maternity and Womens Health Teaching Hospital.Materials and Method: We intended to delay the birth of the remaining fetus in four multifetal gestations whose first fetus was delivered during the second trimester; three twins and one triplet. Corticosteroids, tocolytics and antibiotics were administered to the cases. Date of the delivery of the second fetus, time elapsed from the first to the second delivery, the outcome of the second fetus were analysed.Results: First fetuses were delivered at 15-26 gestational weeks. Remaining fetuses were delivered at 18-29 weeks of gestations. A delay of 4-50 days were achieved. The first born four fetuses died out of nine total fetuses. One out of five remaining fetuses survived (%40).Conclusions: It is possible to delay the birth of the remaining fetus and maintain a viable birth in multifetal gestations after delivering first fetus in the second trimester.