E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
2317 Viewed844 Downloaded

Delayed Interval Delivery in Twin Pregnancy: A Case Report
İkiz Gebelikte Geç İntervalli Doğum

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(3):210-2

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Son yıllarda yardımcı üreme tekniklerinin başarısından dolayı çoğul gebeliklerin görülme sıklığında artış olmuştur. Bunun sonucu olarak çoğul gebelikler ile ilgili komplikasyonlara daha fazla rastlanmaktadır. Çoğul gebeliklerin başlıca komplikasyonları artmış neonatal morbidite ve mortalite sıklığı ile birlikte olan erken doğum tehdidi, erken membran rüptürü ve erken doğum eylemini içermektedir. 33 yaşında, 18 yıllık primer infertil olan olgumuz in vitro fertilizasyon yöntemi ile gebe kaldıktan sonra 18. gebelik haftasında ikiz gebelik ve erken membran rüptürü ön tanısı ile kliniğimize yatırıldı. Hastaneye geldikten yarım saat sonra ilk fetüsü abort yapan hasta 38 gün sonra ikinci fetüsü vajinal yolla doğurdu. Bu olgu vesilesiyle ikiz gebeliklerde tokoliz, antibiyoterapi ve serklajın ikinci fetüsün doğumunu geciktirmedeki rolünü tartıştık.
ABSTRACT
In recent years the prevalence of multiple gestations has increased due to the success of assisted reproductive technology. As a result, complications associated with multiple gestations are seen more frequently. Major complications of multiple pregnancies include preterm labor, preterm premature rupture of the membranes and preterm delivery, with an increased incidence of neonatal morbidity and mortality. A 33-year-old woman who's primary infertile for eighteen years, conceived with in vitro fertilization and hospitalized at our clinic at 18 weeks of pregnancy diagnosed with twin pregnancy and premature rupture of membranes. The our case, aborted first fetus half an hour after hospitalization and delivered second fetus vaginally 38 days later. We discussed the role of tocolysis, antibiotherapy and cerclage in delayed delivery of second fetus in twin pregnancies.