E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1993 - Volume 3 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1516 Viewed842 Downloaded

Value Of Real Time Sonography, ? Human Chorionic Gonadotropin Human Placental Laktogen And Sp Specific B1 Glycoprotein Levels In Prognosis Of Threatened Abortion Cases
Düşük Tehdidinin Prognozunda Ultrasonografi Gebeliğe Özgü B1 Glikoprotein (SP-1), Human Koriyonik Gonadotropin (hCG) ve Human Plasental Laktojenin Değeri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1993;3(1):13-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Ultrasonografi, maternal serum SP-1, ? hCG ve hPL'nin düşük tehdidi prognozundaki tahmin değerleri 7-20 haftalık gebelikleri ve vaginal kanamaları bulunan 82 olguda araştırıldı. Abortusu tahmin değerleri ultrasonografi, SP-1, ? hCG ve hPL için sırasıyla yüzde 100, 87.5, 61.1 ve 43.7 olurken, iabiliteyi tahmin değerleri yüzde 78.7, 80, 90.2 ve 78.3 olarak belirlendi. Düşük tehdidi olgularında kötü prognozun tahmin edilmesinde ultrasonografiyle birlikte SP-1 ölçümlerinin yararlı sonuçlar verebileceği görüşüne varıldı.
ABSTRACT
The value of real time sonography, ? human chorionic gonadotropin, human placental laktogen and SP specific B1 glycoprotein levels in prognosis of threatened abortion was evelauated on 82 pregnant patients with vaginal bleeding. In the abortion cases, the predictive values of real time sonography, ?1 human chorionic gonadotropin, human placental laktogen and SP specific B1 glycoprotein levels were percent 100, 61.1, 43.7 and 87.5 respectively and viability predictive values were percent 78.7, 90.2, 78.3 and 80. It was emphasized that a real time ultrasonography with SP specific B1 glycoprotein was valuable and very high predictive value in prognosis of threatened abortion cases.