E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1993 - Volume 3 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1644 Viewed423 Downloaded

The Screnenig Of Cytomegalovirus (CMV) IgG And IgM Antibodies, In The Sera Of Mothers Who Had Obstetrical Problems Like Abortus, Stillbirth And Prematurity And Born Children With Congenital Anomalies And In These Newborns' Sera By Elisa
Düşük veya Ölü Doğum Yapma, Prematürite Gibi Obstetrikle İlgili Sorunları Bulunan ve Konjenital Anomalili Doğum Yapan Annelerin ve Yenidoğanların Serumlarında Elisa ile, Cytomegalovirus (CMV) IgG ve IgM Antikorlarının Araştırılması

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1993;3(2):98-104

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Bu çalışmada; düşük, ölü veya anomalili doğum yapma ve prematurite gibi obstetrikle ilgili çeşitli sorunları bulunan anne serumlarında ve yenidoğan kordon serumlarında, Elisa ile CMV IgG-IgM antikor düzeyleri belirlenmiş ve sağlıklı grubun bulguları ile istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Anne serumlarında CMV IgG 136/177 (%76.8) ve CMV IgM 44/177 (%24.86) oranlarında seropozitif bulunmuştur. Anne serumunda CMV IgG pozitif 38 olguda CMV IgM'de pozitif çıkmıştır. Bu da CMV antikorlarının aktif infeksiyondan koruyamadığının işareti olarak değerlendirilmiştir. Kordon serumunda CMV IgG, 116/136 (%85.3) pozitif iken; CMV IgM, 30 olguda seropozitif bulunmuştur. Anne infeksiyonunun yenidoğana geçiş oranı 30/44 (%68.1) olarak belirlenmiştir. Sağlıklı grupla gebelik patolojisi bulunan grup arasında p<0.001 düzeyinde anlamlılık gözlenmiştir. Bu arada CMV IgM pozitif 44 anneden doğan bebeklerdeki anomaliler ve gebelik osnuçları da gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
In this study, the CMV IgG and IgM antibody levels were determined in the sera of mothers who had various obstetrical problems like abortus, stillbirth and born children with anomalies and in these newborns' sera by Elisa, and the results were compared statistically with the healthy group. In mothers' sera CMV IgG 136/177 (76.8%) and CMV IgM 44/177 (24.86%) was found, respectively. In 38 subjects who were CMV IgG positive, CMV IgM was also positive. And this is accepted as the sign that CMV antibodies can not prevent from active infection. In cord sera, CMV IgG was positive in 116/136 (85.3%) and in 30 subjects CMV IgM was found to be seropositive. The transmission rate of mothers' infection to newborn was 30/44 (68.1%). Between the healthy group and the group who had pregnancy pathologies p<0.001 and this had significance. Besides these, the anomalies of the newborn were born form 44 CMV IgM positive and pregnancy outcomes were scrutinized.