E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

EDITORIALS
2070 Viewed

Editorials
Sayı Editöründen


Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Dergi yayıncılığının temel ilkeleri arasında zamanında okuyucunun eline ulaşması ve süreklilik içermesi başta gelir. Derginiz şimdiye kadar yayıncılığını hiç aksatmadan sürdürmektedir. Mayıs 1998 sayısı da diğerleri gibi aynı anda yayınlanarak meslektaşlarımıza sunulmuştur. Hakemli dergilerde yazıların danışmanlara gidip gelmesi, gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlar tarafından yapılması ve yayınevine ulaştırılması zaman aldığından bazen istenilmese de gecikmeler olabilmektedir. Bazı makaleler danışmanlarca çok kısa süre içinde değerlendirildiği halde bazı yazıların incelenmesi gecikebilmektedir. Bütün bunlara rağmen dergimiz zamanında yayınlanma ilkesini prensip edinmiştir. Genelde her sayıda ilginç bulduğumuz bir derleme yazısına yer veriyoruz. Ancak bu sayımızda alışılmışın dışına çıkarak iki adet derleme bulunmaktadır. Bunları özellikle ilginç bulduğumuzdan yayınlıyoruz. İlk derlememiz Dr.Özşener ve Dr.Karadadaş tarafından hazırlanan ''Parvo Virus ve Gebelik'' hakkındadır. Ülkemizde hiç bilinmeyen ve tanı konulmayan enfeksiyonları tanıtan derleme bize oldukça ilginç geldi. İkinci derleme ise Dr.Aykın ve Dr.Dündar tarafından hazırlanan ''Anti Östrojenler'' konusundaydı. Son yıllarda vücudun değişik bölgelerinde farklı östrojen reseptörlerinin bulunduğunun saptanması 'Selektif östrojen reseptör modülatörleri (SERM)'nin hormon replasman tedavisine alternatif olarak kullanılmalarını gündeme getirmiştir. Anti-Östrojenlerle ilgili bu derlemeyi de ilginç bulduğumuzdan yayınlamayı uygun gördük.

Derlemelerin özellikle sınavlara girecek meslektaşlarımız açısından da çok yararlı olacağına inanıyoruz. Bilimsel gelişmeleri yakından takip eden ve edindiği bilgileri net anlatımlarla hekim camiasına kazandırma çabası içinde olan meslektaşlarımıza dergimiz yayın kurulu olarak teşekkür ediyoruz.

Prof.Dr.Haldun GÜNER

Editör