E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

EDITORIALS
2055 Viewed

Editorials
Sayı Editöründen


Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Meslektaşlarım, Aile planlamasının önemi hepimizce bilinmektedir. Hepimiz bu konuda fevkalade duyarlıyız.

Yüzeyel düşündüğümüzde ilk aşamada aile planlaması sadece aileleri ve kadın sağlığını ilgilendiriyor gibi görünüyor. Ama derinliğine araştırıldığında aile planlamasının toplumları, ülkeleri hatta tüm insanlığı yakından ilgilendirdiği de aşikardır. Genel bir kural: En az etkin aile planlaması yöntemi bile, istenilmeyen bir gebeliğin ortaya çıkardığı komplikasyonlar yönünden anne sağlığı için daha az risklidir. Peki bu konuda biz hekimler neler yaptık? Bugüne kadar ülkemizde aile planlaması konusunda çok şeyler yapılmıştır. Başta Sağlık Bakanlığımız, AÇSAP Genel Müdürlüğümüz olmak üzere üniversiteler, eğitim hastaneleri, AÇSAP merkezlerinde pek çok araştırmalar yürütülmüş, yeni yöntemler yaygınlaştırılmış, pek çok toplantı, kurs düzenlenmiş; hatta uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışmalar yürütülmüştür, halen de bu çalışmalar devam etmektedir. Aile planlaması ile ilgili ülkemizde de olduğu gibi tüm dünyada yoğun araştırmalar yapılmakta, hergün yeni teknikler bulunmakta ve pratikte kullanılmaya başlanılmaktadır.

Şimdiye kadar kongrelerde zaman zaman aile planlaması oturumları bulunmakla beraber aile planlaması konusunda ülkemizde bir kongre gerçekleştirilmemiştir.

Bu düşüncelerle kadın doğum, halk sağlığı uzmanları, aile hekimleri, pratisyen hekimler, AÇSAP görevlisi meslektaşlarımız, konuyla ilgili ebe, hemşire ve diğer mesleklerden katılımlarla gerçekleştirilecek bir ulusal kongre tasarladık. Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürüyle görüştük, çok olumlu yanıt aldık. Konuyla ilgili olarak desteğinizi almak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüzde kendisinin konuyla çok yakından ilgilendiğini gördük. Bize kongrenin son derece yararlı olacağını her türlü desteği vereceğini ve eğer o gün önemli bir devlet işi olmazsa kongreyi bizzat kendisinin açmak istediğini söyledi. Bu konuşmalar bizleri hem yüreklendirdi, hem de çalışmalarımıza hız verdi. 1. ULUSAL AİLE PLANLAMASI KONGRESİ'ni, Sağlık Bakanlığımız, Tüm Üniversiteler, Devlet ve SSK Hastaneleri, AÇSAP Görevlileri, konuyla ilgili Dernekler, Vakıflar ve Uluslararası Kuruluşların katılımlarıyla 14-17 NİSAN 1999 tarihlerinde ANKARA SHERATON OTELİ'nde gerçekleştireceğiz. Bu konuda dünyanın en tanınmış otörleriyle temaslarımız sürmektedir.

Şimdiden kongreye geleceklerini bildiren fakslar alıyoruz. Aile planlaması konusu meslektaşlarımızın yanında medyayı da yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle toplumu bilgilendirmesi konusunda medya ile de yakın işbirliği içinde olmaya çalışıyoruz.

Meslektaşlarımızın bu konuda şimdiye kadar yaptıklarını kongreye getirmelerini ve bizzat aktif olarak kongreye katılmalarını bekliyoruz. 14-17 NİSAN-1999'da ANKARA SHERATON OTEL'inde 1.ULUSAL AİLE PLANLAMASI KONGRESİ'nde buluşmak üzere...

Saygılarımla.

Prof.Dr.Haldun GÜNER

Editör