E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1997 - Volume 7 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1158 Viewed1809 Downloaded

Emziren Kadınlarda Meme Başı Çatlaklarının Önlenmesi
Emziren Kadınlarda Meme Başı Çatlaklarının Önlenmesi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1997;7(1):20-1

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Emziren kadınlarda meme başı çatlaklarının önlenmesinde kollajenaz merheminin yerini araştırmak. Çalışmanın yapıldığı yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dalı, Ankara. Materyal ve Metod: Kliniğimizde doğum yapan 30 kadına meme başına kollajenaz merhem uygulanırken, 34 kadına ise hiç bir ajan verilmeyerek kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Annelere doğum sonrası hastanede kaldığı sürece ve birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü haftalarda meme muayenesi yapıldı. Bulgular: Emzirme sonrası meme başına kollajenaz merhem sürülen annelerin hiçbirinde meme başı çatlağı görülmez iken, kontrol grubunda 7 annede meme başı çatlağı tesbit edildi. Meme başı çatlağı ortaya çıkan hastaların birinde mastit gelişmesi nedeni ile antibiyotik tedavisi verildi. Sonuç: Emziren kadınlarda meme başı çatlaklarının önlenmesinde kollajenaz merhem etkili bulunmuştur.
ABSTRACT
Objective: To investigate the effect of collagenase containing ointment in prevention of nipple cracks among breast feeding women. Institution: Gazi University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara. Materials and Methods: Collagenase ointment was applied prophylactically to nipples of 30 postpartum nursing women. Thirty-four postpartum women who were not given any prophylactic agent accepted as controls. Patients' breast examinations were performed daily during hospital stay and weekly for a month. Results: There were no nipple cracks in women given collagenase ointment. In control group, 7 nursing women had nipple cracks. Among patients with nipple cracks, one developed mastitis and required antibiotic treatment. Conclusion: Collagenase ointment has been found to be effective in prevention of nipple cracks.