E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1991 - Volume 1 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
862 Viewed382 Downloaded

Estrogen Replacement Therapy Of Postmenopausal Osteoporotic Women And Bone Mineral Density
Postmenopozal Osteoporotik Kadınlarda Estrojen Replasman Tedavisi ve Kemik Mineral Dansitometri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1991;1(1):14-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Bu çalışmada 174 erken menopoz olgusundan 138'ine estrojen replasman tedavisi (ERT) verilirken 36'sı kontrol grubu olarak izlendi. 8 aylık izleme periyodu sonunda ERT verilen grupta kemik mineral dansitesinin (BMD) arttığı, kontrol grubunda ise azaldığı görüldü. Özellikle menopozdan sonraki ilk 5 yıl içinde yapılan ERT'nin BMD'yi belirgin derecede arttırdığı, 5 yıldan sonra yapılanın ise BMD'yi artırmasa da sabit tuttuğu izlenmiştir. Uygulanan tedavi protokolleri arasında estrojen doz farkının BMD artışını değiştirmediğini ve günde 0.625 mg estrojenin yeterli olduğu saptanmıştır.
ABSTRACT
In this study, 138 out of 174 early menopausal women have been treated with estrogen replacement therapy (ERT) while 36 remained as control group. At the end of 8 months therapy and control period bone mineral density (BMD) was seen to be increased in the therapy group while decreased in the control group. Especially, in the first 5 years of menopause BMD is significantly increased by ERT. After the first 5 years, although not increased, it is kept steady. The estrogen dose differencies among the treatment protocols did not change the amount of the increase in BMD. So, we concluded that estrogen 0.625 mg daily is enough for replacement.