E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1997 - Volume 7 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
4021 Viewed828 Downloaded

Fetal Distres Nedeniyle Sezaryen İle Doğurtulan Bebeklerde Boyna Kord Dolanmaları
Fetal Distres Nedeniyle Sezaryen İle Doğurtulan Bebeklerde Boyna Kord Dolanmaları

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1997;7(3):149-52

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Fetal distres tanısıyla sezeryanla doğurtulan bebeklerde umbilikal kord dolanma sıklığı araştırıldı. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Zübeyde Hanım Doğumevi-Ankara. Materyal-Metod: 37 haftasını doldurmuş, herhangi bir risk faktörü bulunmayan ve sadece fetal distres nedeniyle se-zaryanla doğurtulan 107 olgu çalışma grubuna alındı. Bulgular: Vakaların 69unda (% 64.48) CST veya OCT pozitifti, 38 (% 3 5.41 ) vakada ise variabl deserelasyon vardı. CST ve OCT pozitif grupta 22 tek, 9 çift, 4 üçlü kordon dolanması vardı. Variable deserelasyonlu grupta ise 13 tek, 11 çift, 6 üçlü kordon dolanması vardı. Sonuç: Multipl kordon dolanmaları OCT ve CST pozitif vakalarda fetal distresi açıklıyamamakla birlikte, persiste variabl deserelasyon bulgularını açıklamaktadır. 2 ya da 3 defa kordon dolanması olan vakalar fetal distres açısından yüksek riskle karşı karşıyadırlar.
ABSTRACT
Objective: The incidence of umbilical cord entanglament in fetuses delivered by cesarean with a diagnose of fetal distress is investigated. Institution: Zübeyde Hanım Maternity Hospital-Ankara. Material and Method: 107 low-risk patients who were delivered after 37th gestational week by cesarean for fetal distress are studied. Findings: Of these cases 69 (64.48 %) had a positive CST or OCT, 38 ( 3 5.41 %) had variable descelerations. In the CST or OCT positive group there were 22 single, 9 double and 4 triple cord entanglements. In the group with variable descelarations there were 13 single,11 double and 6 triple cord entanglements. Results: Though multiple cord entanglements can not explain the fetal distress in OCT or CST positive cases, they can explain the persistant variable desceleration patterns. The cases with double or triple cord entanglements are in high risk for fetal distress.