E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1997 - Volume 7 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2074 Viewed1048 Downloaded

Fetal Hücre ve Dokuların Transplantasyonu: Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Türkiye Uygulaması
Fetal Hücre ve Dokuların Transplantasyonu: Karşılaşılan Etik Sorunlar ve Türkiye Uygulaması

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1997;7(1):1-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Fetal hücre transplantasyonu (FHT), insanlarda sınırlı sayıda yapılan bazı çalışmalar yanında halen hayvanlar üzerinde deneysel aşamada sürdürülmektedir. FHT ile çeşitli hastalıkların iyileştirilmesi yönünde olumlu bulgular ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklara örnekler: immün yetmezlik durumları, hematopoetik hastalıklar, konjenital ya da travmatik ekstremite defektleri, nörodejeneratif hastalıklar, spinal kord yaralanmaları ve diabet'dir (1). Fetal doku ya da organların çocuk ya da erişkinlere transplante edilmeleri ise başlıca anensefalik fetüs organlarının kullanılmasıyla (böbrek, karaciğer ve kalp nakilleri) gündeme gelmiş ve yanısıra etik tartışmaları da başlatmıştır.