E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
4743 Viewed3835 Downloaded

Fetal Sex Determination By Ultrasound In The First Trimester
Birinci Trimesterde Ultrasonla Fetal Cinsiyet Tayini

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(3):228-31

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Fetal cinsiyeti tahmin etmede ultrasonografinin birinci trimesterdeki etkinliğini değerlendirmek.Materyal ve metod: Birinci trimester taraması için ense pilisi kalınlığı ölçümü ve anomali taraması yapılan 238 tekil gebelikte, fetal cinsiyet tahmini de yapıldı. Ultrasonla yapılan tahminler, karyotip sonuçlarıyla veya doğumdan sonraki gerçek cinsiyetlerle karşılaştırıldı.Bulgular: 11-14 haftalar arasında ultrasonografi yapılan ve baş-popo mesafesi 45-81 mm arasında saptanan 238 olgudan 214ünde (%89.9) inceleme başarıyla gerçekleştirildi. Fetal cinsiyeti doğru tahmin etme oranı %83.6 olarak hesaplandı. On birinci haftada %75.0 olguda gerçek cinsiyeti tahmin edebilirken, bu oran 14. haftada %96.6ya yükseldi. Cinsiyet tahmininde başarı dişi fetuslarda erkek fetuslara göre daha yüksek bulundu (%91.1e karşı %77.2).Sonuç: Birinci trimesterde ultrason ile fetal cinsiyeti %100 doğrulukla tayin etmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, Xe bağlı geçiş gösteren hastalıkların prenatal tanısı yapılırken ultrason esas alınmamalıdır.
ABSTRACT
Objective: To assess the accuracy of fetal sex determination by ultrasound in the first trimester.Institution: Istanbul University, Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology.Material and Methods: Fetal sex assessment by ultrasound was carried out in 238 singleton pregnancies at 11-14 weeks, during the nuchal translucency measurement and fetal anomaly scanning. The ultrasound predictions were compared with actual sex at birth or karyotype results.Findings: Fetal sex assignment was feasible in 214 (89.9%) of 238 cases, with 45-81mm crown-rump length. The overall success rate was 83.6% in sonographic assignment of fetal sex. The correct identification of fetal sex improved with advancing gestational age from 75.0% at 11 weeks to 96.6% at 14 weeks. Fetal sex determination was more succesful in female fetuses than male fetuses (91.1% versus 77.2%).Conclusion: The prediction of fetal sex is not 100% accurate in the first trimester. Therefore, the prenatal diagnosis of X-linked diseases shouldnt based on ultrasound findings solely.