E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2315 Viewed695 Downloaded

Fetal Sinus Bradycardia: A Case Report
Fetal Sinüs Bradikardisi: Bir Olgu Sunumu

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(2):168-70

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bir olgu sunumu ile fetal bradikardilerin patogenezi, değerlendirilmesi ve prognozunun tartışılması.Olgu Sunumu: Normal kontrole gelen 27 haftalık bir gebede fetal bradikardi ( 80/ dk) saptandı. Yapılan tetkikler sonucunda maternal hipoglisemi, hipotermi, kollajen doku hastalığı saptanmadı. Fetus, ultrasonografi, fetal ekokardiografi ile değerlendirildi ve fetal kardiak yapı bozukluğu ve fetal hidrops hali gözlenmemesi üzerine izleme alındı. 38. haftada erkek, 3150 gram, 1 ve 5. dakika apgarı 8/9 olan bebek doğurtuldu. Fetal kalp hızı doğumda 60-70 vurum/dk idi.Sonuç: Fetal bradikardiye neden olabilecek çeşitli etmenler vardır. Fetal sinüs bradikardisi tanısı konuluyor ve fetusta hidrops hali, fetal kardiak yapı bozukluğu saptanmıyor ise izlem bir tedavi yöntemi olabilir.
ABSTRACT
Objective: To discuss the pathogenesis, evaluation and prognosis of the fetal sinus bradycardia, with a case report.Case Report: Fetal bradycardia of 80 beats/ min was diagnosed in the 27 weeks of a normal pregnancy. There wasnt maternal hipoglisemia, hypotermia, collagen tissue disease. After evaluation of the fetus with ultrasonography and echocardiography, we couldnt find fetal heart structural defect or fetal hydrops and we diagnosed fetal sinus bradycardia. After following period a male baby was borned with apgar score of 8/9 at 1 and 5 min. Birth weight was 3150 gram and heart rate was 60-70 beat/ min.Conclusion: There are many maternal and fetal reasons causing fetal bradycardia. Expectant management could be a treatment choice when we diagnose fetal sinus bradycardia with-out fetal hydrops and fetal heart structural abnormalities.