E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1994 - Volume 4 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1330 Viewed354 Downloaded

Evaluation Of Preeclamptic Pregnancies In Gazi University Faculty Of Medicine Obs Gyn Dept
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Doğum Yapan Preeklamptik Olguların Değerlendirilmesi

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1994;4(4):229-32

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Gebelikte hipertansiyon insidansının belirlenmesi ve bu hastalığın klinik bulgularının değerlendirilmesi. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara. Materyel ve Metod: Ocak 1991-Aralık 1993 tarihleri arasında doğum yapan hastaların dosyaları incelendi. Bulgular "student's t testi değerlendirild. Bulgular: Kliniğimizde doğum yapan hastalarda gebelikte hipertansiyon insidansı %7.18 olarak bulundu. Sonuç: 35 yaş üzerinde, grand multiparlarda hastalık riski yüksek olarak bulundu. Hipertansif hastalarda sezaryen hızında artış saptandı. Şiddetli preeklampsi grubundaki hastalarda düşük apgarlı ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma riski yüksek olarak bulundu.
ABSTRACT
Objective: To determine the incidence of hypertension in pregnancy and to evaluate clinical findings of the disease. Institution: Gazi University Faculty of Medicine Obstetrics and Gynecology Department, Ankara. Material and Methdods: Files of the patients who had given birth to a baby between January 1991-December 1993 are examined. "Student's t test" is used for statistical analysis. Results: The incidence of hypertension in pregnancy is found to be increase in patients over 35 years of age and grand-multipars. An increased cesarean section rate in preeclamptic patients is determined. Severe preeclamptic patients are found to be at increased risk for having babies who have low birth weight and low 5 minutes apgar scores.