E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1994 - Volume 4 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1389 Viewed416 Downloaded

The Incidence Of Toxoplasmosis During Pregnancy
Gebelerde Toksoplazma İnsidansı

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1994;4(3):178-80

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın-Doğum Kliniğinde takip edilen gebelerde toksoplazma insidansının belirlenmesi. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Materyal ve Metod: Nisan 1992-Nisan 1993 tarihleri arasında başvuran tüm gebelerde indirekt ELISA yöntemiyle serum IgG ve IgM antikorları çalışıldı. Bulgular: Tüm gebelerde seropozitivite oranı %31.2 olarak bulundu. Yeni enfeksiyon oranı ise %0.35 olarak tespit edildi. Sonuç: Antenatal takip sırasında tüm gebelerde erken dönemde serum toksoplazma antikorlarına bakılmalı ve risk altındaki grubu oluşturan seronegatif hastalarda her trimesterde antikorların tekrar kontrolü faydalı olacaktır.
ABSTRACT
Objective: To determine the incidence of toxoplasmosis among patients who applied to Gazi University Medical School Hospital for antenatal follow-up. Institution: Gazi University Medical School, Obstetrics and Gynecology Department. Material and Methods: Serum toxoplasma IgG and IgM antibodies of all patients applying to our institution between April 1992-April 1993 are studied by indirect ELISA technique. Results: Seropositivity is found to be 31.2% among pregnant patients and new infection rate with toxoplasma was 0.35%. Conclusion: During antenatal follow-up, serum toxoplasma antibodies should be screened and in the seronegative patients who constitute the high risk group serological screening should be repeated.