E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2007 - Volume 17 - Issue 5

Open Access

Peer Reviewed

REVIEW
7199 Viewed8912 Downloaded

Pregnancy And Exercise
Gebelik ve Egzersiz

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2007;17(5):385-92

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Egzersizin faydaları iyi bilinmekle birlikte bir çok kadın gebe kaldıklarında bebeğe zararlı olabileceği düşüncesiyle egzersizi bırakır. Gebeliğe bağlı gelişen fizyolojik ve anatomik değişikliklere bağlı oluşabilecek risklere rağmen gebelik sırasında egzersiz yapmak çoğu kadın için faydalıdır. Sağlıklı bir gebe kadına gebelik egzersiz programı verilmeden önce obstetrik ve medikal riskler belirlenmelidir. Eğer egzersiz yapmak için obstetrik ve medikal riskler yoksa gebeler, egzersizin gebelik öncesi faydalarının gebelik sırasında da aynı şekilde devam edeceği göz önünde bulundurularak, düzenli, orta yoğunlukta egzersiz programı için teşvik edilmelidir. Egzersiz kardiyovasküler sistemde, kilo alımını kontrolde ve psikolojik olarak iyi hissetmede faydalıdır. Egzersiz preterm doğum, gebeliğin indüklediği hipertansiyon, erken memran rüptürü, servikal yetersizlik, intrauterin büyüme geriliği ve devam eden 2. ve 3. trimester kanamalarında kontraendikedir. Halsizlik, bel ağrısı, fetal kalp atımında azalma egzersizin rölatif kontraendikasyonlarıdır. Egzersiz sırasında nefes almada güçlük, göğüs ağrısı, amniyon sıvısı gelişi, uterin kontraksiyonların başlaması durumunda egzersiz durdurulmalıdır. Gebelik sırasında yapılabilecek yararlı egzersizler yürüyüş, koşu/yürüyüş bandı egzersizleri, aerobik, yüzme ve yogadır. Gebelikte aşırı mücadele gerektiren sporlar, su içine hızla dalma egzersizleri önerilmez. Biz bu derlememizde gebeliğe bağlı fizyolojik değişiklikler ve bunların fetusa etkileri, egzersizin kontraendikasyonları, egzersizin gebelikte seyri ve gebelik seyri üzerine faydalarını literatür eşliğinde inceledik.
ABSTRACT
The benefits of exercise are well known. However, many women stop exercising during pregnancy because of concerns regarding the well-being of the fetus. Although pregnancy is associated with several physiologic changes and response to exercise is different in pregnancy, exercise can be beneficial to the pregnant woman in the absence of obstetric and medical complications. A woman's overall health, including obstetric and medical risks, should be evaluated before prescribing an exercise program. In the absence of contraindications pregnant women should be encouraged to engage in regular, moderate intensity physical activity to continue to derive the same associated health benefits during their pregnancies as they did prior to pregnancy. Exercise improves cardiovascular fitness, helps to control weight and gives many people a psychological boost. However exercise is absolutely contraindicated in any women who are at risk for preterm labor, pregnancy-induced hypertension, preterm rupture of membranes, incompetent cervix, intrauterine growth retardation and persistent second or third trimester bleeding. Faintness, back pain, and decreased fetal activity are relative contraindication to exercise during pregnancy. Pregnant woman should be warned to keep alert for signals of danger, including shortness of breath, chest pain, uterine contraction or amniotic fluid leakage. Beneficial exercise for pregnant patients include walking, yoga, aerobics, resistance band exercise and swimming. Pregnant women should avoid contact sports, scuba diving, and exercising at high altitudes. We will review the physiologic changes during pregnancy and their impact on the foetus, the contraindications to exercise, the benefits of exercise to pregnancy and labour and recommendations for exercise prescription.