E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1997 - Volume 7 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2615 Viewed772 Downloaded

Gebelikte Bakteriüri ve Tedavisi
Gebelikte Bakteriüri ve Tedavisi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1997;7(3):117-21

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Gebelikte üriner enfeksiyon sık olarak karşılaşılan problemlerden biridir. Gebe kadınlarda bakteriüri prevalansı %4-7 arasında değişmekte olup gebe olmayan, doğurgan, cinsel olarak aktif kadınlarda görülen prevalansa eşittir (1,2). Gebelikte bakteriüri prevalansı yaş, düşük sosyo-ekonomik durum ve fazla seksüel aktivite ile artış göstermektedir (3,4). En sık rastlanan mikroorganizma Escherichia coli olup %90-95 oranında görülmektedir. Bunu diğer enterobakter grubu mikroorganizmalar takip etmektedir. Staphylococ-cus saprofitikus, Staphylococcus epidermidis, difterioidler gebe kadınlarda nadir görülmekle beraber taş oluşumuna yol açabilmektedir (5). Gardnerella vaginalis, laktobasil grubu ve Ureaplasma urealyticum gibi mikroorganizmalar gebe kadınlarda son yıllarda daha sık görülmeye başlanmıştır.