E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 12 Oct 2012
Year 2012 - Volume 22 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
5510 Viewed968 Downloaded

Uterine Prolapsus in Pregnancy: Case Report
Gebelikte Uterin Prolapsus

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2012;22(4):264-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Uterin prolapsus, genellikle ileri yaş grubunda görülen uterusun vajenden dışarı çıkması olarak tanımlanır. Kişinin bağ dokularının zayıf olması, vajinal yolla çok doğum yapmış olmak başlıca risk nedenleridir. Hastaların başlıca şikâyeti genital bölgede ele gelen kitledir. Fakat uterin prolapsus gebelikte ortaya çıkması oldukça nadir bir durumdur. Uterin prolapsus gebelikte gelişmesi gebeliği olumsuz yönde etkileyen birçok komplikasyona neden olabilir. Biz bu makalede, 29. gebelik haftasında genital bölgede ele gelen kitle şikâyeti ile başvuran ve uterin prolapsus ve pretem eylem tanısıyla takip edilen bir olguyu sunduk. Hastamız 30. gebelik haftasında spontan vajinal yolla doğum yaptı. Postpartum 6. haftadaki kontrolünde uterin prolapsusu kendiliğinden tamamen geriledi gözlendi. Gebelikte prolapsus vakaları yakın takip gerektirir. Başarılı bir tedavi için kişisel tedavi ve yatak istirahati her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
ABSTRACT
Uterine prolapse is usually seen in elderly patients, and it is described that uterine tissue prolapses from out of vagina. Weak connective tissue and multiparity are important risk factor to developed uterine prolapse. Uterine prolapse is extremely rare and can lead many complications during pregnancy. In this article, we reported a woman who applied to hospital with complain of a mass at genital region at 29th gestassion weeks, and admitted to the hospital with diagnosis uterine prolapse and preterm labor. The patient gave birth at 30th weeks by spontaneous vaginal delivery. At control in postpartum 6th weeks it was seen that uterine prolapse regressed spontaneously, and completely. Uterine prolapsed in pregnancy is required close follow up. To have a successful result, personal therapy and bed rest always should be considered.