E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1998 - Volume 8 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2343 Viewed941 Downloaded

Gonadotropin-Releasing Hormone Agonist Use Before Myomectomy In A Case With Giant Broad Ligament Leiomyoma
Broad Ligament Leiomyomu Bulunan Bir Olguda Myomektomi Öncesi GnRHa Kullanımı

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1998;8(2):102-6

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Dev broad leimyomlu bir olguda preoperatif GnRHa kullanımının etkinliğini araştırmak Çalışmanın yapıldığı yer: SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Materyal ve Metod: Broad ligament leiomyomu olan, 20 yaşındaki nulligravid bir olguya üç ay süreyle, aylık triptorelin ( D-Trp-6-LHRH ) uygulandı ve ardından myomektomi yapıldı. Bulgular ve sonuçlar: Medikal gonadektomi ile oluşturulan tümör volümü ve vaskülaritede azalma, komplikasyonsuz daha sınırlı cerrahi girişime yol açmıştır. Myomektomi öncesi GnRHa tedavisi yardımcı bir yöntem olarak, nadir görülen olgu sunumunda tartışıldı.
ABSTRACT
Objective: Our aim was to investigate the efficiency of GnRHa treatment administrated preoperatively in a case with a giant broad ligament leiomyoma. Institution: SSK Ankara Maternity and Womens Teaching Hospital. Material and Methods: A 20 years old nulligravid woman with a giant fibroid subjected to monthly Triptoreline ( D-Trp-6-LHRH ) injections for three months, followed by myomectomy. Findings and Results: The decrease in leimyoma volume and vascularity by medical gonadectomy allowed a more limited surgical intervention without any complication. Pre-myomectomy GnRHa treatment as a medical adjuvant for uterine leiomyomas has been discussed in the presented rare case report.