E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2010 - Volume 20 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1322 Viewed464 Downloaded

Gossypiboma: A Lesson to Learn: Case Report
Gossipiboma: Öğrenilecek Bir Ders

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2010;20(1):64-6

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The term "gossypiboma" denotes foreign bodies retained after surgery. The most common gossypiboma is the iatrogenic surgical sponge. Usually, hysterectomy, appendectomy and cholecystectomy operations are associated with these retained sponges. They may be misdiagnosed as incisional endometriosis. We present a patient who had a caesarean section operation eleven years ago with a mass at the abdominal wall between the umbilicus and the caesarean section scar on the left paramedian region approximately 5 x 2 cm in diameter. We must keep in mind that prevention is more important for cure. As we knew that most reported cases occur in the presence of a normal pack count, we think that the surgical team must be very careful in the operation room.
ÖZET
Gossipiboma, cerrahi sonrası vücut içersinde unutulan yabancı cisimlere verilen bir terimdir. En sık görülen olgular cerrahide kullanılan gazlı bezlerdir. Genellikle histerektomi, apendektomi ve kolesistektomi operasyonları ile alakalıdır. İnzisyonel endometriyozis olarak yanlış tanı alabilir. Bu olguda, 11 yıl önce sezaryen ameliyatı geçirmiş bir hastada yaklaşık 5 x 2cm boyutlarında umbilikus ile sezaryen skarı arasında sol paramedian bölge yerleşimli bir kitleyi sunuyoruz. Akılda tutmak lazım ki, tedaviden ziyade engellenmesi çok daha önemlidir. Yayınlanmış çoğu olguda gazlı bez sayımı normal olmasına karşın unutulmaktadır, bu da tüm cerrahi ekibin dikkatli olmasını gerektirmektedir