E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2009 - Volume 19 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

REVIEW
13625 Viewed1712 Downloaded

H1N1 Influenza: Pregnancy and Lactation: Review
H1N1 İnfluenza: Gebelik ve Laktasyon

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2009;19(6):354-60

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Pandemik H1N1 virüs enfeksiyonu, tüm dünyada kliniği hafiften şiddetliye kadar değişen, ölümcül olabilen ateşli solunum yolu enfeksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Mevsimsel grip ve komplikasyonları için yüksek risk taşıyan gebeler, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar pandemik influenza A (H1N1) için de yüksek risk grubunu oluşturmaktadır. Gebe kadınlarda özellikle 3. trimesterde komplikasyon riski daha fazladır. İnfluenza virüsünün direkt olarak teratojenik olduğu düşünülmemektedir. Ancak sebep olduğu hipertermi nedeni ile indirekt olarak teratojenik olduğu kabul edilmektedir. Şüphe edilen kişilerde gerçek anlamlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR), viral kültür veya virüs (H1N1) spesifik nötralizan antikor titresindeki artışın gösterilmesi ile tanı konulur. Şüpheli veya kanıtlanmış influenzalı tüm gebeler oseltamivir (Tamiflu, Roche) veya zanamivir (Relenza, GlaxoSmithKline) ile tedavi edilmelidir. Gebe kadınlarda mevcut iki ilaçtan oseltamavir iyi sistemik absorbsiyonu nedeniyle tercih edilmelidir. Tedavi süresi 5 gündür. Anne sütü bebeğin immün sistemini güçlendirdiği için influenza şüphesi olan veya kesin tanılı annelerin bebeklerine anne sütü vermeleri önerilmektedir. Annenin antiviral tedavi alması emzirme için kontrendikasyon değildir. Oseltamivir ve zanamivirin anne sütündeki konsantrasyonu önerilen pediatrik dozun altındadır. İnsanları pandemik H1N1'e karşı korumanın en iyi yolu aşı yapmaktır. Aşı mevsimsel influenza aşısı kadar güvenlidir. Gebeler ve fetusları komplikasyonlar açısından yüksek risk taşıdıkları için aşı önerilen grupta yer almaktadır. Aşılardaki tiomersal ve adjuvan (MF59)'a maruz kalan yenidoğan, çocuk ve gebeleri de içeren çalışmalarda toksisite oluşturduğuna dair kanıt olmadığı bildirilmiştir. Obstetrisyenler pandemik influenza etkileri konusunda hazırlıklı olmalı, gerekli durumlarda profilaksi ve tedaviye erken dönemde başlanmalıdır.
ABSTRACT
Pandemic H1N1 virus infection is defined as a febrile respiratory tract infection around the world with clinical signs changing mild to severe. Pregnants, children and patients with chronic diseases who have high risk for seasonal influenza also form high risk groups for pandemic influenza A (H1N1). In pregnant women complication risk is higher, especially in 3rd trimester. Influenza virus has not direct teratogenic effect. But it's accepted indirectly teratogenic due to hyperthermia caused by it. Diagnosis is done by real-time polyöerase chain reaction (RT-PCR), viral culture or demonstration of increase in titer of virus (H1N1) specific neutralizing antibody. Suspected or diagnosed all pregnants with influenza must be treated with oseltamivir (Tamiflu, Roche) or zanamivir (Relenza, GlaxoSmithKline). Oseltamivir must be preferred in pregnant patients due to its better systemic absorbtion. Treatment period is 5 days. Lactating women with suspected or diagnosed influenza are recommended to continue breast-feeding due to positive effect of breast milk on infant immune system. Antiviral therapy of mother is not a contraindication for breast-feeding. Concentration of oseltamivir and zanamivir in breast milk is lower than recommended pediatric doses. Best way for protection against pandemic H1N1 in humans is vaccination. Vaccine of H1N1 is as safe as vaccine of seasonal influenza. Pregnants are in the vaccine recommended group because they and their fetuses carry high complication risk due to infection. No evidence of toxicity was found in studies examining newborns, children and pregnants exposed to thiomersal and adjunavt (MF59). Obstetricians must be prepared about the affect of pandemic influenza. Treatment and prophylaxis must be strated immediately in necessary situations.