E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2002 - Volume 12 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2390 Viewed2508 Downloaded

Hiv Infection During Pregnancy And Prevention Of Perinatal Transmission
Gebelikte HIV Enfeksiyonu ve Perinatal Geçişin Önlenmesi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2002;12(3):288-92

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Human immunodeficiency virus (HIV) anneden çocuğa geçişi in utero, travay sırasında ya da doğumdan sonra anne sütü ile emzirme sonucu oluşabilir. İnfantların çoğu doğum sırasında enfekte olmaktadır. Vertikal geçişin en önemli prediktif faktörü maternal HIV plasma viral yüküdür. HIV enfeksiyonun gebelikte optimal yönetimi için annede hastalığın ilerleyişini önleyecek ve yenidoğana vertikal geçişi engelleyecek etkili antiretroviral tedavi gereklidir. Bu derlemede maternal HIV enfeksiyonun erken tanısının önemi, vertikal geçişi engelleyen antiretroviral tedaviler ve HIVe karşı etkili ilaçların teratojenitesi tartışılmıştır.
ABSTRACT
Transmission of the human immunodeficiency virus (HIV) from mother to child can occur in utero, during labor or after delivery from breastfeeding. The majority of infants are infected during delivery. Maternal HIV plasma viral load at delivery is the most important predictor of vertical transmission. Optimal management of HIV infection in pregnancy requires maternal use of potent antiretroviral therapy to prevent disease progression in the mother and vertical transmission to the newborn. The present review discusses the importance of early identification of maternal HIV infection, antiretroviral regimens which prevent vertical transmission and teratogenicity of anti-HIV drugs.