E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2008 - Volume 18 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

REVIEW
2646 Viewed912 Downloaded

Human Papillomavirus Vaccines: Review
Human Papillomavirüs Aşıları

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2008;18(3):172-80

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Human Papillomavirus (HPV), servikal kanserin gelişiminde en önemli faktörlerden biridir. Servikal kanserlerin %99,7'sinde, genital siğillerin %90'ında ve anal kanserlerin %70'inde HPV tespit edilmektedir. HPV 16 ve 18 tipleri servikal kanserlerin %70'i ve yüksek gradeli lezyonların %50'sinde rastlanmaktadır. HPV 6 ve 11 tipleri ise genital siğillerin %90'ında ve düşük gradeli lezyonların %10'unda bulunmaktadır. Profilaktik HPV aşıları nötralizan antikor oluşturarak hastalığı engellemektedir. Yapılan çalışmalarda profilaktik HPV aşısının sadece güvenilir değil aynı zamanda iyi tolere edildiği, akut ve persistan HPV enfeksiyonunun ve ona bağlı sitolojik anormalliklerin ve lezyonların engellenmesinde etkili olduğu görülmüştür. Glaxo-Smith-Kline firmasının aşısı (Cervarix) bivalandır ve HPV 16 ve 18 Viruse Benzer Protein (VLP) L1 içermektedir. Merck firmasının aşısı (Gardasil) kuadrivalandır ve HPV 16, 18, 6 ve 11'in VLP L1 içermektedir. Terapötik HPV aşılarının etkinliği hücresel immüniteye bağlıdır. Terapötik aşılar gelecekte HPV 'ye bağlı hastalıklarda cerrahi tedaviye iyi bir alternatif olabilir. Bu aşılar lokalizasyona bağlı olmaksızın bütün HPV lezyonlarını tedavi edecek ve rekürensi engelleyecektir. Düşük gradeli servikal lezyonlarda terapötik aşıların etkinliği daha fazladır. Yüksek gradeli servikal hastalıklarda ve invaziv kanserde aşının etkinliği azalmaktadır. Terapötik aşılar üzerinde çalışmalar halen devam etmektedir.Profilaktik aşıların HPV enfeksiyonu gelişmesine engel olarak, serviks kanseri insidansını azaltacağı ve böylece maliyeti çok yüksek olan serviks kanseri ya da HPV tarama progamlarına da gerek kalmayacağına inanılmaktadır. HPV aşısı ile ilgili araştırmaların sonuçları gelecekte serviks kanserinin ortadan kaldırılması için umut vericidir.
ABSTRACT
Human Papillomavirus (HPV) is the most important factor that causes cervical cancer. HPV is present in 99.7% of cervical cancers, 90% of genital warts and 70% of anal cancers. HPV 16 and 18 are responsible for 70% of cervical cancers and 50% of high grade lesions. HPV 6 and 11 are involved in 90% of genital warts and approximately 10% of low grade cervical abnormalities. Prophylactic HPV vaccines produce neutralising antibodies and prevent infection. Clinical trials indicate that vaccine is not only safe but at the same time tolerable and effective against acute and persistant HPV infections and cytologic abnormalities. Vaccine produced by Glaxo-Smith-Kline (Cervarix) is bivalent and contains HPV 16,18 VLP L1 protein. The licensed quadrivalent vaccine produced by Merck (Gardasil) contains HPV 16,18,11,6 VLP L1 protein. Effect of therapeutic vaccines depend on cell-mediated immunity. This vaccine offers an alternative treatment strategy to surgical treatment of HPV related diseases. It can target all HPV-associated lesions regardless of location and prevent recurrence. Therapeutic vaccines are more effective in treatment of low-grade cervical disease. Their effectiveness are decreased in high-grade cervical disease and invasive cancer. Studies on therapeutic vaccines are still continued. It is believed that HPV vaccines will decrease cervical cancer incidence by preventing HPV infections. HPV or cervical cancer screening programmes which have high economic burden would not be necessary any more. Results of studies about HPV vaccines are hopeful for eradication of cervical cancer in future.