E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1991 - Volume 1 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1149 Viewed1945 Downloaded

Hysterosalpingography And Infertility
Histerosalpingografi ve İnfertilite

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1991;1(1):2-13

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Histerosalpingografi jinekolojik alanda ve infertilite konusunda 70 yıldan beri güvenle uygulanmaktadır. Özellikle infertilite konusunda önemli bir metoddur. Ucuz, kolay ve her yerde uygulanabilmektedir. Histerosalpingografiyle tubanın lümeni ve mukozası araştırılmaktadır. Oysa laparoskopi ile tubanın dış yüzü, adele yapısı, fimbria ve tuba-over ilişkisi araştırılmaktadır. Bu iki metod birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Bu nedenle de tetkik HSG ile başlanır, laparoskopi ile tamamlanır.
ABSTRACT
Hysterosalpingography has been used in gynecology and infertility practice for over 70 years. It has been an important diagnostic method, particularly in the field of infertility. As a cheap, easy and reliable method, hysterosalpingography, tubal surface, tubal fimbrial segments and tubo-ovarian relations are best evaluated by laparoscopy. For that reason hysterosalpingography should preceed laparoscopy. For that reason hysterosalpingography should preceed laparoscopy for the investigation of tubal factor.