E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1991 - Volume 1 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1341 Viewed573 Downloaded

Hysteroscopic Balloon Tubuloplasty
Histeroskopik Balon Tubuloplasti

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1991;1(1):70-2

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Transservikal balon tuboplasti, proksimal tubal oklüzyonun tedavisi için kullanılan bir noninvazif tekniktir. Bizim kliniğimizde, bilateral tubal oklüzyon saptanmış 2 kadında işlem gerçekleştirildi. Her iki hastada da en az bir tıkalı proksimal fallopian tüp rekanalize edildi. Sonraki tubal bütünlük başarılı proksimal tubal balon rekanalizasyon sonrasında laparoskopi ve HSG ile tesbit edildi. Bu ön çalışmamıza göre, transservikal balon terapi, mikrocerrahi uygulamadan önce denenebilecek ucuz, kolay invaziv olmayan bir tedavi şekli olarak kabul edilebilir.
ABSTRACT
Transcervical balloon tuboplasty represents a noninvasive technique to treat proximal tubal occlusion. In our clinic, 2 women with confirmed bilateral proximal tubal occlusion underwent the procedure. In both patients at least one proximally obstructed fallopian tube was recanalized. Concomitant tubal patency were diagnosed after successful proximal tubal balloon recanalizations by laparoscopy and HSG. We conclude that transcervical balloon tuboplasty is a safe outpatient technique that may represent an alternative to in vitro fertilization or microsurgical reanastomosis of fallopian tubes refering to our preliminary study.