mg, fazla ise 200 mg misoprostol ezilerek intraservikal olarak verildi, daha sonra aktif travay başlayıncaya kadar aynı doz oral olarak iki saatte bir verildi. İkinci gruptaki hastalara ise 0.5 gr dinoproston PGE2 jel intraservikal uygulanarak 6 saat sonra oxytocin infüzyonuna başlandı. Bishop skorundaki değişiklikler, ilaç alımı-doğum arası geçen süre ve başarısız indüksiyonlar değerlendirilmeye alındı. Bulgular: Misoprostol grubunda 38 (%95) hastada doğum gerçekleşirken, oxytocin/PGE2 grubunda 22 (%55) hastada doğum gerçekleşti (p< 0.01). Oxytocin/PGE2 ile indüksiyonda başarılı olunamayan 18 hastanın 17'si daha sonra misoprostol uygulamasıyla gebelikleri sonlandırıldı. Bishop skoru her iki grupta da belirgin olarak arttı. İlaç alımı-doğum arası geçen süre misoportol grubunda 12.4 ± 2.8 saat iken oxytocin/PGE2 grubunda 18.9 ± 1.8 dakika) (p< 0.01). Sonuç: İkinci tirmester gebelik sonlandırılmasında misoprostolün etkili bir yöntem olduğu ve oxytocin/PGE2'den daha iyi sonuçlar verdiği kanısına vardık. Objective: The study was planned to compare the effecicacy of misoprostol versus oxytocin/prostaglandin E2 gel for second trimester pregnancy termination. Institution: Atatürk Medical Faculty Department of Obstetrics and Gynecology, ERZURUM. Material and Methods: Eighty pregnant women at 13 to 28 weeks gestation with the medical indication for the termination of their pregnancies were randomly allocated to two labor induction protocol, receiving, either 400 mg (200 mg if pregnancy exceed 24 th weeks) intracervical misoprostol followed by the same dosage every 2 hours before continuous oxytocin infusion (group II). Primary outcomes were change in bishop score, drug ingestion-delivery interval and unsuccessful induction. Results: Labor induction was achieved in 38 (95%) patients and 22 (55%) patients, with misoprostol and oxytocin/PGE2 respectively (p< 0.01). The 17 of 18 patients whom failed labor induction with oxytocin PGE2 were successfully delivered with misoprostol there after. Bishop scores were increased with both regimens. Drug ingestion-delivery interval was 12.4 ± 2.8 hours and groups, respectively (p< 0.01). Conclusion: We concluded that misoprostol is significantly effective in the termination of second trimester pregnancy.">

E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1384 Viewed446 Downloaded

Use Of Misoprostol In The Termination Of Second Trimester Pregnancy
İkinci Trimester Gebelik Sonlandırılmasında Misoprostol

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(2):131-3

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: İkinci trimester gebelik sonlandırılmasında oxytocin/prostoglandin E2 jel ile misoprostol'u karşılaştırmak için bu çalışmayı planladık. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erzurum. Materyel ve Metod Tıbbi endikasyonla gebeliklerinin sonlandırılmasına karar verilen 13-28 gestasyonel haftalar arasındaki 80 gebe çalışma kapsamına alındı. Hastalar iki gruba ayrılarak birinci gruba gestasyonel hafta 24 haftadan az ise 400 mg, fazla ise 200 mg misoprostol ezilerek intraservikal olarak verildi, daha sonra aktif travay başlayıncaya kadar aynı doz oral olarak iki saatte bir verildi. İkinci gruptaki hastalara ise 0.5 gr dinoproston PGE2 jel intraservikal uygulanarak 6 saat sonra oxytocin infüzyonuna başlandı. Bishop skorundaki değişiklikler, ilaç alımı-doğum arası geçen süre ve başarısız indüksiyonlar değerlendirilmeye alındı. Bulgular: Misoprostol grubunda 38 (%95) hastada doğum gerçekleşirken, oxytocin/PGE2 grubunda 22 (%55) hastada doğum gerçekleşti (p< 0.01). Oxytocin/PGE2 ile indüksiyonda başarılı olunamayan 18 hastanın 17'si daha sonra misoprostol uygulamasıyla gebelikleri sonlandırıldı. Bishop skoru her iki grupta da belirgin olarak arttı. İlaç alımı-doğum arası geçen süre misoportol grubunda 12.4 ± 2.8 saat iken oxytocin/PGE2 grubunda 18.9 ± 1.8 dakika) (p< 0.01). Sonuç: İkinci tirmester gebelik sonlandırılmasında misoprostolün etkili bir yöntem olduğu ve oxytocin/PGE2'den daha iyi sonuçlar verdiği kanısına vardık.
ABSTRACT
Objective: The study was planned to compare the effecicacy of misoprostol versus oxytocin/prostaglandin E2 gel for second trimester pregnancy termination. Institution: Atatürk Medical Faculty Department of Obstetrics and Gynecology, ERZURUM. Material and Methods: Eighty pregnant women at 13 to 28 weeks gestation with the medical indication for the termination of their pregnancies were randomly allocated to two labor induction protocol, receiving, either 400 mg (200 mg if pregnancy exceed 24 th weeks) intracervical misoprostol followed by the same dosage every 2 hours before continuous oxytocin infusion (group II). Primary outcomes were change in bishop score, drug ingestion-delivery interval and unsuccessful induction. Results: Labor induction was achieved in 38 (95%) patients and 22 (55%) patients, with misoprostol and oxytocin/PGE2 respectively (p< 0.01). The 17 of 18 patients whom failed labor induction with oxytocin PGE2 were successfully delivered with misoprostol there after. Bishop scores were increased with both regimens. Drug ingestion-delivery interval was 12.4 ± 2.8 hours and groups, respectively (p< 0.01). Conclusion: We concluded that misoprostol is significantly effective in the termination of second trimester pregnancy.