E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2005 - Volume 15 - Issue 5

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
2926 Viewed1833 Downloaded

Twin Gestation With A Complete Mol Hidatidiform And A Normal Fetus: A Case Report
İkiz Gebelikte İkiz Eşinde Komplet Mol Hidatidiform: Olgu Sunumu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005;15(5):277-80

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Gestasyonel trofoblastik hastalıklar komplet ve parsiyel mol hidatidiform, invazif mol, plasenta bölgesi trofoblastik tümör (placental-site trophoblastic tumor) ve koryokarsinomayı içeren geniş bir yelpazede dağılmış bir grup hastalıktır. Dizigotik ikiz gebeliklerde embriyonlardan birinde mol gebelik gelişmesi nadir bir durumdur. Bu durumun ayırıcı tanısına parsiyel mol hidatiform girer. Parsiyel mol hidatidiform tanısıyla kliniğimize başvuran hastada 13 haftalık ikiz gebelik ve ikiz eşinde komplet mol saptandı. Hasta gebeliğinin sonlandırılmasını seçti. Mol tahliyesinden bir ay sonra persiste gestasyonel trofoblastik hastalık gelişen hastaya tek ajanla kemoterapi yapıldı. Nüksten bir yıl sonra, hastanın hiçbir sağlık sorunu bulunmamaktadır.
ABSTRACT
Gestational trophoblastic disease is a spectrum of disease which contains the complete or partial mole hydatidiform, invasive mole, placental-site trophoblastic tumor and choriocarsinoma. A dizigotic twin pregnancy with a complete mol and a normal fetus is a rare entity. The differential diagnosis with this pathology is the partial mole hydatidiform. We diagnosed a twin pregnancy with a complete mole hydatidiform at 13th week of gestation in a woman who was referred to our institution as partial mole hydatidiform. She decided to terminate the pregnancy. She had a persistent gestational trophoblastic disease one month later from the evacuation and she needed single agent chemotherapy. Now she has not any healthcare problem after one year from persistence.