E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2009 - Volume 19 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
1590 Viewed726 Downloaded

Incomplete Rupture of Pregnancy in the Non-Communicating Rudimentary Uterine Horn At 26 Weeks Gestation, with Neonatal and Maternal Survival
Anne ve Yenidoğanın Yaşamlarını Devam Ettirdiği, Parsiyel Rüptüre Olmuş 26 Haftalık Nonkomunikan Rudimenter Horn Gebeliği

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2009;19(6):365-7

Article Language: EN
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Pregnancy in a noncommunicating rudimentary horn is extremely rare. It is a life-threatening condition as It mostly terminates by rupture at the second trimester of the pregnancy. Incomplete rupture of a pregnancy at the noncommunicating uterine horn, at 26 weeks, is presented. The case could not be diagnosed at the first trimester and the second trimester examinations by ultrasound scan. Abnormal maternal alfa fetoprotein levels and abnormal Doppler of the uterine artery were detected at the second trimester screening. It was misdiagnosed later as non pregnancy related acute abdominal pain. Preoperative diagnosis, successful delivery of a live fetus and excision of the rudimentary horn was performed. First trimester ultrasonograpy must be done by a senior gynecologist; rudimentary uterine horn pregnancy should be remembered in pregnant patients presenting with acute abdominal pain.
ÖZET
Nonkomunikan uterin horn gebeliği çok nadir olup genellikle ikinci tirimestere rüptürle sonuçlandığı için hayatı tehdit eden bir durumdur. Bu yazıda: birinci ve ikinci trimester ultrasonografi incelemelerinde tanı konulamamış 26. haftaya kadar ilerlemiş inkomplet rüptüre olmuş nonkomunikan uterin horn gebeliği sunulmuştur. İkinci trimester incelmesinde anormal alfafotoprotein ve anormal uterin arter Doppler bulguları mevcuttur. Olgu gebelik dışı bir nedene bağlı akut karın olarak izlenmiş sonrasında ekibimizce doğru teşhis konularak canlı bir bebek laparotomide doğurtulmuş rudimenter hornun eksizyonu yapılmıştır. Birnci trimester ultrasonografi incelemesi deneyimli bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılmalıdır. Gebelik ve akut karın olgularında rudimenter horn gebeliği akla getirilmelidir.