E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1991 - Volume 1 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
813 Viewed312 Downloaded

Inhibin: Central, Gonadal and Extragonadal Actions
İnhibin: Santral, Gonadal Ve Ekstragonadal Etkileri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1991;1(1):54-61

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
İnhibinler varlığı 50 yıl önce ileri sürülmekle beraber ancak yakın zamanlarda saflaştırılmış ve sentezlenmiştir. Granüloza hücreli tümörler ve mol hidatiform da tümör markeri olarak klinik uygulamaya ait ilk çalışmalar yeni başlamıştır. Santral, gonadal ve ekstragonadal geniş etkileri ile inhibin gelecekte en çok ilgi çekecek hormonlardan biri olarak görünmektedir.
ABSTRACT
Inhibins' existance was first proposed over 50 years ago. It was recently purified and synthesized. The initial application of inhibin into clinical practice as a tumor marker for granulosa cell tumors and hydatiform moles was recently reported. Inhibin with its wide range of central, gonadal and extragonadal actions is likely to be a hormone of major interest in the future.