E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2001 - Volume 11 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1399 Viewed1754 Downloaded

İntraamniotik Enfeksiyonlar
İntraamniotik Enfeksiyonlar

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2001;11(6):446-50

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Koryoamnionit (KA), amniotik kavite ve koryoamnionik zarların enfeksiyonudur. Mikroskopik olarak, bakteri ve lökositler koryon ve amnion arasında bulunur. Koryoamnionitin tanımı ile ilgili literatürdeki karışıklık halen devam etmektedir. Patologlara göre, KA plasentanın lökositik infiltrasyonu anlamına gelirken; klinisyenler için KA, annenin, fetusun ve amniotik kavitenin klinik bulgular veren enfeksiyonunu ifade etmektedir. Şu da bir gerçektir ki plasental enflamasyonun histolojik bulguları ile enfeksiyonun klinik bulguları herzaman birliktelik göstermemektedir. Enfeksiyonun klinik işaretleri olmadan da plasental enflamasyon olabilmektedir. Koryoamnionit için kullanılan çok çeşitli terimler vardır, bunlar arasında intraamniotik enfeksiyon (İAE), intrauterin enfeksiyon, amnionit, intrapartum enfeksiyon ve amniotik sıvı enfeksiyonu sayılabilir. Bu yazıda koryoamnionit ve intraamniotik enfeksiyon aynı anlamda kullanılmıştır.
ABSTRACT
Koryoamnionit (KA), amniotik kavite ve koryoamnionik zarların enfeksiyonudur. Mikroskopik olarak, bakteri ve lökositler koryon ve amnion arasında bulunur. Koryoamnionitin tanımı ile ilgili literatürdeki karışıklık halen devam etmektedir. Patologlara göre, KA plasentanın lökositik infiltrasyonu anlamına gelirken; klinisyenler için KA, annenin, fetusun ve amniotik kavitenin klinik bulgular veren enfeksiyonunu ifade etmektedir. Şu da bir gerçektir ki plasental enflamasyonun histolojik bulguları ile enfeksiyonun klinik bulguları herzaman birliktelik göstermemektedir. Enfeksiyonun klinik işaretleri olmadan da plasental enflamasyon olabilmektedir. Koryoamnionit için kullanılan çok çeşitli terimler vardır, bunlar arasında intraamniotik enfeksiyon (İAE), intrauterin enfeksiyon, amnionit, intrapartum enfeksiyon ve amniotik sıvı enfeksiyonu sayılabilir. Bu yazıda koryoamnionit ve intraamniotik enfeksiyon aynı anlamda kullanılmıştır.