E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1999 - Volume 9 - Issue 3

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1154 Viewed657 Downloaded

Doppler Ultrasonography In The Prediction Of Intrauterine Growth Retardation
İntrauterin Gelişme Geriliğinin TanısındaDoppler Ultrasonografinin Yeri

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1999;9(3):149-54

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Bu çalışma risk taşımayan olgularda İUGG gelişecek gebelikleri daha önceden saptamak için Doppler ultrasonografinin kullanılıp kullanılmayacağını araştırmak amacı ile yapıldı. Materyel ve Metod: Risk taşımayan 133 hastaya 18-22, 26-30, 34-38. haftalarda Doppler ultrasonografi yapıldı. Umbilikal arter pulsatilite indeksi (Pİ) ölçüldü. 95 persantilin üzerindeki değerler anormal olarak kabul edildi. Yenidoğanların doğum ağırlıkları kaydedildi. Bulgular: Umbilikal arter Pİ gebelik haftası ilerledikçe azalır, bu ise artmış umbilikal arter kan akımının arttığını gösterir. Umbilikal arter Pİnin İUGGni saptamadaki sensitivitesi %9-18, spesifitesi %97.5 -98, pozitif prediktif değer %25-50 ve negatif prediktif değer %92.2-93 arasında bulundu. Sonuç: Pozitif prediktif değerin düşük olması nedeniyle risk taşımayan olgularda Doppler ultrasonografinin tarama testi olarak kullanılması uygun değildir.Riskli hasta grubunda İUGG ni ve fetal prognozu saptamak için Doppler ultrasonografinin kullanılması uygundur.
ABSTRACT
Objective: This study is designed to find out whether Doppler ultrasonography can be used in the prediction of inrauterine growth retardation (IUGR) in unselected cases. Materials and Methods: This study is performed on 133 patients who attended routine antenatal examination and had no any risk for intrauterine growth retardation. Pulsatility Index PI of umbilical artery, between 18 and 22, 26 and 30, 34 and 38 weeks was measured. Values above 95th percentile were considered as abnormal. Findings: PI of umbilical arteries decreased significantly with advancing gestational age and it showed increased umbilical blood flow. The sensitivity, specificity, and predictive values of a positive test were calculated to evaluate the validity. Sensitivity, specificity, positive predictive values, and negative predictive values were calculated as 9-18 %, 97.5-98 %, 25-50%, and 92.2-93 % respectively. Results: As the predictive value is not high Doppler ultrasonograghy is not suitable for screening test in prediction of IUGR in patients without any risk. Doppler ultrasonography can be used in patients who are at risk for IUGR. It can also help to predict fetal outcome in IUGR.