E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2009 - Volume 19 - Issue 6

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
2440 Viewed817 Downloaded

Intravenous Leiomiyomatosis: Case Report
İntravenöz Leiomiyomatozis

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2009;19(6):376-80

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Leiyomiyomlar, korpus uterinin en sık rastlanan benign tümörleridir. Reprodüktif yaştaki kadınların yaklaşık %20-30'unda görülür. Maligniteye dönüşüm riskleri %0.5'ten azdır. İntravenöz leiomiyomatozis, klinik olarak leiyomiyom nodüllerine benzeyen, epitel ile döşeli venöz damarlardan gelişen ve histolojik olarak benign düz kas hücrelerinden oluşan nodüler kitleler ile karakterize nadir görülen bir düz kas tümörüdür. İntravenöz leiomiyomatozis histopatolojik ve morfolojik olarak tamamen benign, ancak kliniği ve davranış biçimi büyüme ve yayılım açısından malign bir tümöre benzeyen bir antitedir. Hastalığın tedavisi cerrahidir ve tüm tümör kitlesi çıkarılmaya çalışılmalıdır. Prognoz oldukça iyidir. İntravenöz leiomiyomatozisin venlere ve kalbe yayılım yapabileceği ve nadir de olsa rekürrens gösterebileceği göz önünde bulundurularak tedavi ve takip planı belirlenmelidir. Bu çalışmada kliniğimizde tedavisi yapılan bir olgu nedeni ile intravenöz leiomiyomatozis ile ilgili bilgilerimiz gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
leiomiyomas are the most common benign tumors of the uterus. Incidence in reproductive age women is %20-30. The risk of malignacy potential of leiomiyomas is less than %0.5. Intravenous leiomiyomatosis is a rarely seen smooth muscle tumor that consist of intravasculer projections into the veins. These are seen like leiomiyoma nodules and are covered by epithelium. Intravenous leiomiyomatosis is a histophatologically and morphologically benign disease; however it's like a malign disease potential as property of symptoms, behavior and growing pattern. This di-sease must be treated surgicaly and all of tumoral tissue must be removed. The disease's prognosis is rather good. Intravenous leiomiyomatosis can invade to the veins and the heart. It must be taken into consideration that it is rarely recurrate, therefore the treatment and follow-up should be determined according to this perspective. We want to review our knowledge about intravenous leiomiyomatosis, therefore this a single case which is treated in our clinic.