E-ISSN: 2619-9467

Contents    Cover    Publication Date: 17 Mar 2014
Year 2014 - Volume 24 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

REVIEW
1591 Viewed1359 Downloaded

The Effects of Induced Abortion on Women's Mental Health: Review
İsteğe Bağlı Gebelik Sonlandırmanın Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2014;24(1):42-7

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
İstenmeyen gebeliklerin müdahale yapılarak [indüklenmiş abortus (İA)] sonlandırıldığı eski Mısır ve Yunan medeniyetlerinden beri bilinmektedir. Gebeliğin sonlandırılması zor bir süreç olmakla birlikte kadınlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olduğu gözlenmiştir. İA sonrası kadınların %90'ı bu dönemi sorunsuz geçirirken, %10'luk bir kesimi tedavi gerektiren problemli bir dönem yaşar. Bu grubun küçük bir kısmı hastanede yatarak tedaviye gereksinim duyar. Özellikle bu riskin ortaya çıktığı kadınlar, hikâyesinde psikolojik rahatsızlığı olanlar, abortusa karar verirken şiddetli ambivalans yaşayanlar, zayıf aile ve partner desteği olanlardır. Abortusa yasalarla kısıtlı olarak izin verilen veya abortusun yasak olduğu ülkelerde yaşayan kadınlar gizli olarak sağlıksız koşullarda İA yapmaktadırlar. Bu tür vakalarda kadınlar, abortusu takiben gelişen sağlık sorunların tedavisi için hastaneye geç dönemde başvurmakta veya hastaneye hiç gitmemektedirler. Bu durum sonucunda gelişen sorunlar kadının yaşamını ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, İA sonrası psikolojik rahatsızlık yönünden riskli olan kadınlar, kadın hastalıkları doğum uzmanları ve psikiyatri hekimleri tarafından, ayırt edilebilmeli ve bu kadınların ihtiyaç duyduğu desteğin rahatsızlık gelişmeden önce verilebilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu makalede, İA sonrası kadınlarda gelişen psikolojik sağlık sorunları ve hangi kadınların bu sorunlar açısından yüksek riske sahip olduğu, son literatür bilgileri de temel alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.
ABSTRACT
It has been claimed that unwanted pregnancies have been terminated with intervention [induced abortion (İA)] since ancient Egyptian and Greek civilizations. In addition to the fact that termination of a pregnancy is a difficult process, IA have been observed to have some positive and negative effects on women. Whereas 90% of women do not have a problematic period after the period of IA, only 10% of women have a problematic period and a small portion of these women require impatient treatment. This risk especially exists in the women who have the story of previous psychological disorders or experience severe ambivalence during the decision period of an IA or possess poor family and partner support. The women, who live in countries where IA is restricted or prohibited, may make clandestine IA in unhealthy conditions. In these cases, in order for the treatment of the developing health problems after abortion these women apply to a hospital at a late period or they do not prefer to go to a hospital at all. The problems emerged at the end of this period adversely affect women's life and their mental health. Therefore, the women supposed to be at the risk of psychological disorders after the period of IA should be able to be recognized by the physicians in obstetrics, gynecology and psychiatry. Along with that, it is considered to be so crucial to provide the needed support for these women before the development of all sorts of disorders. In this article, by taking the recent literature into consideration, it has been aimed to explain the developing mental health problems and to show the groups of women being under the high-risk for developing mental health problems after the period of IA.