E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1992 - Volume 2 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1161 Viewed1625 Downloaded

A Successful Ovulation Induction With Low Dose Purified Fsh In A Clomiphene Citrate Resistant Polycystic Ovary Case
Klomifen Sitrat'a Dirençli bir Polikistik Over Sendromu Olgusunda Düşük Doz Pürifie FSH ile Başarılı bir Ovulasyon İndüksiyonu

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1992;2(4):286-94

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Polikistik Over Sendromu (PCOS) olgularında ovulasyon indüksiyonu için tek ve seçkin bir tedavi yöntemi henüz belirlenememiştir. Ovarian hiperstimülasyon, çoğul gebelik, spontan abortus ve fekondasyon oranının düşük olması bu olgularda ovülasyon indüksiyonunda sık karşılaşılan problemlerdir. Bu çalışmada klomifen sitrata dirençli ve Human Menopozal Gonadotropin (hMG) tedavisinde multipl folliküler gelişim ve hiperstimülasyon tehlikesi nedeniyle başarısız kalınan bir PCOS olgusunda düşük doz purifie Follicle Stimulating Hormon (FSH) ile başarılı bir ovulasyon indüksiyonu sonrasında oluşan gebelik olgusu sunulmuştur.
ABSTRACT
No single method has been accepted as the treatment of choice for induction of ovulation in patients with polycystic ovarian syndrome (PCOS). Ovarian hyperstimulation, multiple pregnancy, spontaneous abortion, and low cycle fecundity are still common problems of ovulation induction in PCOS. Induction of ovulation was made successfully by purified (FSH) Follicle stimulating hormone in a PCOS patient resistant to clomiphene citrate and whose treatment with hMG cancelled because of multiple follicular development.