E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 2

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2709 Viewed5085 Downloaded

Chromosomal Anomalies And The Methods Of Prenatal Diagnosis
Kromozomal Anomaliler ve Doğum Öncesi Tanı Yöntemleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(2):149-59

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Canlı doğan bebeklerin % 3ü yaşamlarını tehdit eden ağır konjenital malformasyoniar ile doğmaktadır. Ağır konjenital malformasyoniar yeni doğan dönemi bebek ölümlerinin % 20sirıclen sorumludur ve sıklıkla genetik hastalıklar sonucu oluştuğu bilinmektedir (1). Doğumsal yapı bozuklukları nedenlerinin % 6smı oluşturan kromozoma! anomaliler genetik hastalıklar içinde doğum öncesi tan ımlanmaları daha kolay olan hastalık grubudur. Kromozomal anomaliler zihinsel özür, dismofik görünüm, konjenital rnaiformasyon ve gelişme geriliği ile karakteriz© sendromları oluşturmaktadır. Doğum öncesi tanı imkanı, tedavi olanakları olmayan ve yaşam süreleri kısıtlı olan kromozoma! hastalıklar için yüksek risk taşıyan ailelere sağlıklı çocuk şansı vermektedir.