E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1995 - Volume 5 - Issue 4

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
1199 Viewed1028 Downloaded

Laparoscopically Assisted Vaginal Intrafascial Subtotal Hysterectomy (LAVISH): A Case Presentation
Laparoskopi Asistansı ile Vaginal İntrafasyal Subtotal Histerektomi (LAVISH) Operasyonu: Olgu Sunumu

  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1995;5(4):283-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Minimal invazif cerrahi girişim ile gerçekleştirilen bir 'Laparoskopi ile Asiste edilen Vaginal İntrafasyal Subtotal Histerektomi' operasyonunun değerlendirilmesi ve diğer histerektomi teknikleriyle karşılaştırılması. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, Beşevler, Ankara. Materyel ve Metod: Altı haftalık gebelik büyüklüğünde myomatö uterusu olan bir olguda laparoskopi asistansında gerçekleştirilen vaginal intrafasyal subtotal histerektomi operasyonu sunulmuştur. Bulgular ve Sonuç: Bu teknik ile yapılan histerektomide serviks ve vajenin kanlanması ve innervasyonu bozulmamakta, seksüel duyu kaybı minimal olmakta, mesane ve rektal travma olasılığı azalmakta, postoperatif ağrı az olmaktadır. Serviksin glandular dokusu çıkartıldığı için subtotal histerektomi sonrası serviks kanseri riski ortadan kalkmaktadır. Desensusu olmayan iri uteruslarda da bu teknik ile vaginal histerektomi yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Laparoskopik asistans, öğrenme sırasında işlemi sürdürebilmekte yardımcıdır.
ABSTRACT
Objective: To evaluate advantages of 'Laparoscopically Assisted Vaginal Intrafascial Subtotal Hysterectomy' while has been developed as minimal invasive surgery. Institution: Gazi University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecoloy, Beşevler, Ankara. Material and Methods: A patient with myoma uteri of 6 weeks pregnancy size has been operated with a new technique called Laparoscopically Assisted Vaginal intrafascial Subtotal Hysterectomy. Results and Conclusion: With this technique, there is no decrease in blood perfusion of vaginal vault and cervix; female sexuality is unchanged; innervation of vagina and cervix is spared; trauma to the urinary bladder and rectum is minimized and pain was lessi postoperative period. Since glandular tissue of cervix has been removed by ablation, there is no risk of cervical cancer.