E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 1996 - Volume 6 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

ARTICLES
2220 Viewed1080 Downloaded

Management And Treatment Of Nonimmun Hydrops Fetalis Cases: Case Report
Nonimmün Hidrops Fetalisli Olgularda Tedavi Yaklaşımları Nedeniyle Bir Vaka Takdimi

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 1996;6(1):53-5

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Amaç: Nonimmün hidrops fetalisli olgularda tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Çalışmanın Yapıldığı Yer: Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi. Materyel ve Metod: Fetal taşikardiye bağlı olarak gelişmiş nonimmün hidrops fetalisli bir vakada anneye digoksin verilerek yapılan transvaginal kardioversion sonrasında sebat eden asidin tedavisinde, fetusa intraabdominal albumin enjeksiyonu ve yöntemin değerlendirilmesi. Bulgular: Fetal asitte herhangi bir azalma sağlanamadı. Takipler sırasında olumsuz bir etkiye de rastlanmadı. Sonuç: Yüksek perinatal mortalite oranlarını halen sürdüren nonimmün hidrops fetalis vakalarında tedavi amaçlı antenatal yaklaşım tam olarak belirlenmiş değildir. Bunu belirleyecek geniş serilerle yapılan çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
ABSTRACT
Objective: Management and treatment of NIHF cases. Institution: Dr. Zekai Tahir Burak Maternity Hospital. Materials and Methods: Treatment of NIHF cases due to fetal tachycardia, the mother was given digoxin for transplacental cardioversion and albumin was injected into the fetal abdomen inutero for persistent ascites. Results: We couldn't decrease the amount of fetal ascites. There wasn't any adverse effect during the therapy. Conclusion: There is still high perinatal morbidity and mortality in NIHF cases. Management and treatment of this cases is still contraversial and to solve this problem we need more studies.