E-ISSN: 2619-9467

Cover    
Year 2004 - Volume 14 - Issue 1

Open Access

Peer Reviewed

CASE REPORTS
3383 Viewed7781 Downloaded

Metastatic Ovarian Tumors
Metastatik Over Tümörleri

Full Text PDF  
Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2004;14(1):52-63

Article Language: TR
Copyright Ⓒ 2020 by Türkiye Klinikleri. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Metastatik over tümörleri over neoplazmaları arasında önemli bir yer tutarlar.Primer ve metastatik tümörlerin ayırıcı tanısı zor olabilir. Metastatik over neoplazileri bütün over tümörlerinin %3-8ini, tüm malign over tümörlerinin %10-30unu oluştururlar. Overe genital ya da extragenital organlardan metastaz olabilir; endometrium, fallop tüpü ,meme, barsaklar, hematopoetik sistem kaynaklı tümörler overe en sık metastaz yapan tümörlerdir. Bu derlemede kısaca metastatik over tümörlerinin kliniğinden, ayırıcı tanısından ve tedavisinden bahsedilmiştir.
ABSTRACT
Metastatic ovarian tumors are an important group of ovarian neoplasms. Differential diagnosis of primary and metastatic tumors may be very difficult. Metastatic ovarian tumors constitute 3 to 8 % of all and 10 to 30 % of malignant ovarian tumors. Tumors may metastasize to the ovary from genital or extragenital organs; neoplasms arising in the endometrium, fallopian tube, breast, intestines, stomach, and hematopoietic tumors are the most commonly encountered tumors. In this article; clinical features, differential diagnosis and treatment of the metastatic ovarian tumors have been reviewed briefly.